Wersja wysokokontrastowa
BIP
Dziś jest: Czwartek, 19 Styczeń 2017 Imieniny: Henryka i Mariusza
Wersja wysokokontrastowa
A A A
 
19.01.2017
 Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016r, poz. 446 z późn. zm.) i § 23 pkt 3 Statutu Gminy Świdnica zwołuję  XXXII sesję  Rady  Gminy Świdnica, która odbędzie się w  dniu 25 stycznia 2017r. (środa) o godz. 13.00  w Gminnym Ośrodku Kultury w  Świdnicy, przy ul. Ogrodowej Nr 37. 
 
Proponowany porządek obrad XXXII sesji Rady Gminy Świdnica:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXXI sesji Rady Gminy Świdnica z dnia 29.12.2016r.
4. Wolne wnioski i informacje.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
6.1. skargi na działalność Wójta Gminy Świdnica (dotyczy podatku VAT); 
6.2. określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na
      terenie gminy Świdnica oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu gminy;
6.3. wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa;
6.4. zmian do budżetu Gminy Świdnica na rok 2017;
6.5. zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica na lata 2017-2028.
7. Zamknięcie obrad.
 
 
Przewodniczący Rady Gminy
Eliasz Madej
 
18.01.2017
W dniu wczorajszym, tj. 17 stycznia br., odbyło się uroczyste podpisanie porozumienia w sprawie wykonania programu funkcjonalno – użytkowego dla zadania realizowanego przez partnerskie gminy na „Budowę tras rowerowych relacji Lubsko – Zielona Góra biegnących przez tereny gmin: Lubsko, Jasień, Nowogród Bobrzański, Świdnica.” Projekt obejmuje budowę najdłuższej, 57-kilometrowej, trasy rowerowej w naszym regionie, która będzie prowadziła zarówno przez tereny leśne, jak i miejscowości. Trasa jest kontynuacją istniejącej już ścieżki, biegnącej od granicy do Lubska. Koncepcja budowy trasy rowerowej o takim charakterze i na tym odcinku spotkała się z wielkim entuzjazmem ze strony niemieckiego partnera przedsięwzięcia – Starostwa Powiatowego w Forst.
 
Krótki reportaż o projekcie budowy tras rowerowych na stronie Radia Zachód: http://www.zachod.pl/radio-zachod/serwis-informacyjny/wiadomosci/cztery-gminy-buduja-wspolna-sciezke-rowerowa/#more-628936
18.01.2017
Gmina Świdnica już siódmy rok realizuje Program lakowania zębów u dzieci i młodzieży, który cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem wśród naszych mieszkańców.  
Lakowanie zębów jest zabiegiem profilaktycznym polegającym na wypełnianiu bruzd zębów lakiem szczelinowym. Nie mylmy z lakierowaniem i lapisowaniem, gdzie lakierowanie zębów to zabieg polegający na pokryciu zębów cienką warstwą preparatu zawierającą związek fluoru w celu ich wzmocnienia, natomiast lapisowanie – to zabieg impregnacji tkanki próchniczej za pomocą azotanu srebra.
Serdecznie zapraszam rodziców lub opiekunów dzieci zameldowanych na stałe w gminie Świdnica, które mają ukończone 8 lat do udziału w programie, który w całości jest finansowany z budżetu Gminy Świdnica.
Osoby zainteresowane prosi się o kontakt telefoniczny (nr tel. 605548811) lub osobisty (Hala sportowa ,,Świdniczanka”  w Świdnicy) z lekarzem stomatologiem – Panią Beatą Wojtków w kwestii ustalenia terminu lakowania zębów w ramach programu.
 
Adam Jaskulski
Wójt Gminy Świdnica
13.01.2017
Razem z Gminnym Ośrodkiem Kultury zapraszamy wszystkich mieszkańców do udziału w 25 finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
                                    
                         
  
1 2 3 4 ...5