Wersja wysokokontrastowa
BIP
Dziś jest: Czwartek, 22 Czerwiec 2017 Imieniny: Pauliny i Flawiusza
Wersja wysokokontrastowa
A A A
 
20.06.2017
Kolejne Dni Ziemi Świdnickiej za nami. Pogoda wprawdzie nie dopisała, ale liczne atrakcje przyciągnęły rzesze amatorów dobrej zabawy na świeżym powietrzu. Szczególną popularnością cieszyły się jak zwykle dmuchańce dla dzieci, ale zainteresowanie wzbudziły również występy naszych lokalnych artystów, turniej sołectw, plener rzeźbiarski, a także występ gwiazdy wieczoru – zespołu Hoyraky. W turnieju sołectw zmierzyło się ze sobą pięć drużyn reprezentujących wsie Świdnica, Buchałów, Słone, Wilkanowo i Grabowiec. Najlepsza okazała się trzeci raz z rzędu drużyna z Wilkanowa, która oprócz nagrody materialnej otrzymała już na stałe, przechodni zazwyczaj, puchar Wójta Gminy Świdnica. Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom i zapraszamy na kolejne obchody Dni Ziemi Świdnickiej za rok!
 
Poniżej przedstawiamy galerię zdjęć z obchodów Dni Ziemi Świdnickiej 2017.
fot. Sławomir Białkowski
20.06.2017

W związku z ogłoszonym przez Urząd Gminy Świdnica przetargiem na roboty budowlane polegające na budowie dróg gminnych wraz z budową kanalizacji deszczowej, rowów przydrożnych i oświetlenia terenu – ulice Sosnowa, Dębowa, Cisowa, Świerkowa i Lipowa w Świdnicy (dz. nr 1796/2, 641/5, 207/8, 207/17, 1797) Zakład Usług Komunalnych apeluje o pilne wykonanie przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych do działek niezabudowanych mieszczących się wzdłuż wymienionych dróg, nie posiadających ww. uzbrojenia.

 

Po wykonaniu docelowej nawierzchni utwardzonej budowa przyłączy będzie niemożliwa co najmniej w okresie udzielonej przez wykonawcę gwarancji na wykonaną nawierzchnię, ale również w okresie późniejszym

 

Zakład Usług Komunalnych

19.06.2017
W dniu wczorajszym, na boisku piłkarskim koło Zalewu Świdnickiego, odbył się I Transgraniczny Turniej Piłki Nożnej Dzieci „Świdnica Cup 2017”. W wydarzeniu udział wzięło 6 drużyn z naszych zaprzyjaźnionych gmin z Polski i Niemiec, a turniej uświetnił gość specjalny – Łukasz Garguła – pierwszoligowy piłkarz Miedzi Legnica, wielokrotny reprezentant Polski w piłce nożnej. Sportowej rywalizacji na wysokim poziomie towarzyszyła dobra zabawa oraz piękna słoneczna pogoda. Piknikowy charakter turnieju sprawił, że sportowe emocje łączyły się z pozytywnymi aspektami niedzielnego popołudnia – relaksem i wypoczynkiem na łonie natury. Turniej wygrała drużyna z Lübbenau w Niemczech, jednak wszystkie drużyny uhonorowane zostały pucharami i medalami, a spośród uczestników organizatorzy, w porozumieniu z  trenerami, wybrali również najlepszego zawodnika, bramkarza i strzelca turnieju. Miejmy nadzieję, że był to pierwszy, ale nie ostatni taki turniej w naszej Gminie.
16.06.2017
 Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016r, poz. 446 z późn. zm.) i § 23 pkt 3 Statutu Gminy Świdnica zwołuję  XXXVII  sesję  Rady  Gminy Świdnica, która odbędzie się w  dniu 29 czerwca 2017r. (czwartek) o godz. 8.00  w sali Gminnego Ośrodka Kultury  w Świdnicy przy ul. Ogrodowej Nr 37. 
 
Proponowany porządek obrad XXXVII sesji Rady Gminy Świdnica:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXXVI sesji Rady Gminy Świdnica w dniu 31.05.2017r.
4. Wolne wnioski i informacje.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
    1) zasad przyznawania stypendiów naukowych dla uczniów i studentów na  stałe zameldowanych i zamieszkałych na terenie gminy Świdnica;
     2) uchylenia uchwały Nr XXV/137/2016 Rady Gminy Świdnica z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie zasad przyznawania stypendiów motywacyjno-socjalnych uczniom i  studentom na stałe zameldowanym i zamieszkałym na terenie gminy Świdnica;
   3) określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Świdnica oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu gminy;
      4) opłat cmentarnych obowiązujących na cmentarzach komunalnych na terenie gminy Świdnica;
    5) wprowadzenia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt z terenu gminy Świdnica na rok 2017;
     6) nieodpłatnego przejęcia przez Gminę Świdnica nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie geodezyjnym Wilkanowo, gmina Świdnica;
       7) przyjęcia Statutu Gminnego Ośrodka Kultury;
       8) zmian do budżetu Gminy Świdnica na rok 2017;
       9) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016r. Gminnego Ośrodka Kultury w Świdnicy;
     10) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Świdnica za 2016r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Świdnica za 2016r;
      11) udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Świdnica z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok.
7.   Zamknięcie obrad.
 

Załączniki

12.06.2017
W imieniu OSiR Bunkier - organizatora wakacyjnych zajęć, serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci z terenu gminy Świdnica do udziału w Militarnej Przygodzie. Więcej informacji na plakacie poniżej.
 
 
                                         
05.06.2017
Mamy przyjemność Państwa poinformować, że w dniu 25 maja 2017r., w Muzeum Emigracji w Gdyni, odbyła się uroczysta gala rankingu „Perły Samorządu 2017”, w którym Wójt naszej gminy, pan Adam Jaskulski, otrzymał dyplom za zajęcie drugiego miejsce w kategorii włodarz gminy wiejskiej. Ranking ten ma na celu wyróżnienie tych włodarzy samorządów, których osiągnięcia skupione są wokół czterech różnych obszarów aktywności włodarza czyli: reprezentanta, menedżera, koordynatora oraz wizjonera. Organizator rankingu Dziennik Gazeta Prawna podkreśla, że „…dobry włodarz zasługujący na miano „Perły Samorządu” to gospodarz, który musi stawić czoła wielu wyzwaniom i oczekiwaniom członków społeczności lokalnej oraz pełnić zróżnicowane funkcje istotne dla rozwoju gminy.” Partnerem merytorycznym rankingu jest międzynarodowa firma doradcza - Deloitte Consulting S.A.
 

Informacje w Gazecie Prawnej

1 2 3 4 ...5