Herb: Gmina Świdnica Logo: BIP Logo: Facebook

Kalendarz wydarzeńWybierz dzień z kalendarza

Lista wydarzeń w dniu:

Aktualności

Warsztaty plecionkarskie dla seniorów

W ramach warsztatów plecionkarskich, które odbyły się w Domu Dziennego Pobytu Senior+ w Świdnicy, seniorzy uczyli się, jak z wikliny zrobić koszyczek i ozdobne kule. Zajęcia odbywały się w dniach 21 i 22 września br. i cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem.
Warsztaty zostały zorganizowane w ramach projektu pn. ,,Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Pobytu ,,Senior+”. Projekt jest współfinansowany w ramach Programu Wieloletniego ,,Senior+ na lata 2015-2020, Edycja 2020.
 
Projekt współfinansowany w ramach Programu Wieloletniego ,,Senior+” na lata 2015-2020, Edycja 2020

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Bioasekuracja

Gospodarstwa rolne utrzymujące trzodę chlewną są zobowiązane do spełnienia określonych wymagań w zakresie bioasekuracji określone w rozporządzeniu MRiRW z dnia 21 lutego 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 290).”

Obradowali Seniorzy

We wtorek – 22 września odbyło się IV posiedzenie Gminnej Rady Seniorów. Rozmawiano m.in. o budżecie na przyszły rok. Rada przekazała także na ręce kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Anny Mierzwy sprzęt i środki higieniczne dla podopiecznych Domu Seniora w Świdnicy. Po zakończeniu posiedzenia Przewodnicząca GRS Bogumiła Hajdasz wręczyła podziękowania i upominki osobom, które na co dzień wpierają seniorów.                                                                                              
 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Rezerwacja karnetów

4 października o 17.00 w Letnickim Zborze odbędzie się koncert z cyklu „Lubuszanie in memoriam” w ramach Festiwalu Magna Opera Sacra. Na wszystkie koncerty wstęp wolny! Jednak z uwagi na konieczność przestrzegania wymogów sanitarnych liczba miejsc jest ograniczona. Wejściówki na koncerty można rezerwować pod adresem e-mail: bumtarara@post.pl
 

Głośna próba syren alarmowych

Zgodnie z Kalendarzowym Planem Działania w Zakresie Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego w dniu 24 września 2020 r. na terenie gminy Świdnica
w godzinach 12.00 ÷ 12.30 zostanie przeprowadzona głośna próba syren alarmowych nadając:
 • Ogłoszenie alarmu,
 • Odwołanie alarmu.
 

Brak wody w Wilkanowie

Zakład Usług Komunalnych w Świdnicy informuje, że w dniu 22.09.2020 r. (wtorek) w godzinach 8.00 - 14.00 nastąpi przerwa w dostawie wody w miejscowości Wilkanowo - prawa strona miejscowości (jadąc w stronę Zielonej Góry), wynikła z planowanych prac modernizacyjnych polegających na dostawieniu hydrantu p.poż. na ulicy Sokolej. Mieszkańców  ul. Sokolej nr 20, 21, 22 i 23 prosimy o wcześniejsze wystawienie pojazdów z nieruchomości, ze względu na czasowe zamknięcie dojazdu do posesji na czas robót.
 
Za utrudnienia przepraszamy.  

Odbiór chodnika w Letnicy

Wyremontowany chodnik w Letnicy został dziś oficjalnie odebrany w obecności Członka Zarządu Powiatu Zielonogórskiego Mirosława Andrasiaka, Zastępcy Wójta Gminy Świdnica Izabeli Mazurkiewicz, Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Agnieszki Stelmasik, wykonawcy Ryszarda Kiferta właściciela Przedsiębiorstwa Projektowo – Budowlanego Budmil oraz Arkadiusza Korotczuka z urzędu gminy. Wyremontowany odcinek chodnika o długości 276 metrów znajduje się przy drodze powiatowej biegnącej m.in. przez Letnicę. Powiat Zielonogórski przeznaczył na remont 100 tys. zł, Gmina Świdnica dołożyła 50 tys. zł. Dodatkowo Gmina sfinansuje doświetlenie przejścia dla pieszych, które znajduje się na wysokości bloków.

Komisje i XXII sesja Rady Gminy Świdnica

RO.0012.2020                                                                                                           Data: 17.09.2020 r.                                                                                          
Na podstawie § 68 ust. 1 Uchwały Nr LVII/331/2018 Rady Gminy Świdnica z dnia 24 września 2018 r.
w sprawie Statutu Gminy Świdnica zwołuję wspólne posiedzenie komisji stałych Rady,
które odbędzie się w dniu 23 września 2020 r. (środa) o godz. 14.30 w Gminnym Ośrodku Kultury
w Świdnicy, przy ul. Ogrodowej Nr 37.
Proponowany porządek wspólnego posiedzenia komisji Rady Gminy Świdnica:
 1. Otwarcie komisji.
 2. Przedstawienie porządku wspólnego posiedzenia komisji.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
 4. Wolne wnioski i informacje.
 5. Dyskusja i wydanie opinii nt. niżej wymienionych projektów uchwał:
      a) w sprawie zmian do budżetu Gminy Świdnica na 2020 rok
      b) w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica na lata 2020-2030.
      6. Zamknięcie posiedzenia.
           
                                                                                                                     Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                                                          Tomasz Marczewski
 
 
 
RO.0002.8.2020                                                                                                        Data: 18.09.2020 r.                                                                                                          
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713) i § 24 pkt 4 Statutu Gminy Świdnica
zwołuję XXII sesję Rady Gminy Świdnica, która odbędzie się w dniu 23 września 2020 r. (środa) o godz. 16.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Świdnicy, przy ul. Ogrodowej Nr 37.
Proponowany porządek obrad XXII sesji Rady Gminy Świdnica:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z XXI sesji Rady Gminy Świdnica z dnia 26.08.2020 r.
 4. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Przedstawienie informacji o działalności Zielonogórskiej Komunikacji Powiatowej.
 6. Wolne wnioski i informacje.
 7. Interpelacje i zapytania radnych. 
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do budżetu Gminy Świdnica na 2020 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica na lata 2020-2030.                         
 10. Zamknięcie obrad.
 
                                                                                              Przewodniczący Rady Gminy
                   Tomasz Marczewski
 
 

Grabowiec gościł rowerzystów

Wspaniała pogoda, wspaniali ludzie, wspaniałe miejsce – tak pokrótce można opisać niedzielny rajd rowerowy oraz piknik w ramach Gminnego Dnia bez Samochodu. Ponad 30 uczestników rajdu w eskorcie policji wyjechało spod hali sportowej w Świdnicy i w ciągu godziny dotarli oni do Grabowca. A tam już czekali na nich mieszkańcy i atrakcje: ognisko z kiełbaskami, konkursy dla dzieci, rower wodny. Każdy uczestnik otrzymał od Gminy Świdnica upominek, a jedzenia starczyło dla wszystkich piknikujących. Serdecznie dziękujemy sołtys Grabowca Halinie Gałat oraz mieszkańcom, którzy pomagali przy przystrojeniu miejsca piknikowego. Przez chwilę poczuliśmy się jak na dożynkach. Dziękujemy radnej Wioletcie Mazuro i stowarzyszeniom z Grabowca – Królestwu Ryb i Siedlisku za zabawy dla najmłodszych i pomoc. I oczywiście Gminnemu Ośrodkowi Kultury, który razem z Gminą współorganizował niedzielną imprezę.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Odbiór odpadów od podmiotów gospodarczych

Zakład Usług Komunalnych informuje, że odbiór odpadów komunalnych od podmiotów gospodarczych, które potwierdziły chęć zawarcia umowy na odbiór i wywóz odpadów komunalnych z firmą Uskom, nastąpi w następujących terminach:
 1. 21 września br. – odbiór odpadów zmieszanych,
 2. 25 września br. – odbiór bioodpadów,
 3. 29 września br. odbiór odpadów selektywnych.
1 2 3 4 5 6 ... 110
Pogoda

Gdzie jesteśmy?

Google Map

Kontakt - stopka

Gmina Świdnica

URZĄD GMINY ŚWIDNICA
 
ul Długa 38
66-008 Świdnica
+48 68 327 31 18
+48 68 327 31 15    
 fax: +48 68 327-31-27
 www.bip.swidnica.zgora.pl
Urząd czynny w godz.:
pn. 7:00-16:00
wt.- czw. 7:00-15:00
pt. 7.00-14.00
Nr konta bankowego:
PKO BP S.A. I Oddział w Zielonej Górze
93 1020 5402 0000 0902 0027 6626
 
 
więcej