Herb: Gmina Świdnica Logo: BIP Logo: Facebook

Kalendarz wydarzeńWybierz dzień z kalendarza

Lista wydarzeń w dniu:

Aktualności

Szkolenie dla mieszkańców obszarów wiejskich

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie organizuje szkolenie internetowe pn. „Estetyzacja wiejskiego gospodarstwa domowego - wybrane aspekty praktyczne” w terminie od 7 – 28.02.2022 r. w oparciu o platformę e-learningową www.cdrkursy.edu.pl.
Szkolenie adresowane jest do mieszkańców obszarów wiejskich.  Celem szkolenia jest podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności uczestników z zakresu wybranych aspektów wpływających na estetykę wiejskiego gospodarstwa domowego.
Udział w szkoleniu dla mieszkańców obszarów wiejskich jest bezpłatny.

Zaproszenie do udziału w konkursie Mistrz Matematyki

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie Mistrz Matematyki! Jest on organizowany na nowym portalu edukacyjnym Mathematics.live, czyli matematycznej odsłonie Dyktanda.pl.
 
Konkurs skierowany jest do uczniów na wszystkich etapach szkolnej edukacji, a także do studentów oraz do osób dorosłych. Na uczestników czekają zagadnienia o zróżnicowanym poziomie trudności. Udział w konkursie jest w pełni bezpłatny! Do zmagań o miano Mistrza Matematyki można dołączyć TUTAJ.
 
Konkurs rozgrywany jest w dniach 21.01-27.03.2022 r.
 
Najlepsi mogą liczyć na cenne nagrody rzeczowe! Organizatorzy podają również, ile punktów należy zgromadzić, aby zapewnić sobie otrzymanie jednej z nagród gwarantowanych. 
Serdecznie zapraszamy do rywalizacji i życzymy zdobycia wymarzonych nagród!

Gmina Świdnica otrzymała kolejne dofinansowanie z Euroregionu "Sprewa - Nysa - Bóbr"

Miło nam poinformować, że Gmina Świdnica otrzymała dofinansowanie na organizację Polsko-niemieckiego spotkania rzeźbiarskiego nad wodą. Dzięki przyznanemu dofinansowaniu w ramach Funduszu Małych Projektów Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr” w lipcu zostanie zorganizowany plener rzeźbiarski. Pracę rzeźbiarzy nad zalewem świdnickim będzie można podglądać każdego dnia, a powstałe rzeźby udekorują gminę. Spotkanie zaplanowane jest na cztery dni, od 21 do 24 lipca br.

Nowe obowiązki rejestracyjne dla stowarzyszeń

Na organizacje pozarządowe nałożony został nowy obowiązek rejestrowy w związku z nowelizacją ustawy o praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. W związku z powyższym stowarzyszenia rejestrowe i fundacje wpisane do KRS obowiązane są do zgłoszenia  informacji o beneficjentach rzeczywistych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych w terminie do 31 stycznia 2022 roku.
W przypadku niedopełnienia obowiązku zgłoszenia lub aktualizacji informacji w terminie wskazanym w ustawie lub podania informacji niezgodnych ze stanem faktycznym, stowarzyszenie/fundacja podlega karze pieniężnej.
Zgłoszenia do Rejestru dokonuje osoba ustawowo uprawniona do reprezentacji stowarzyszenia. Zgłoszenia dokonuje się nieodpłatnie za pomocą środków komunikacji elektronicznej: https://www.gov.pl/web/finanse/centralny-rejestr-beneficjentow-rzeczywistych

Nauka zdalna dla uczniów klas V-VIII szkół podstawowych i szkół średnich

Od jutra tj. czwartku 27 stycznia nauka zdalna dla uczniów klas V-VIII szkół podstawowych i szkół średnich. Więcej informacji na stronie www.gov.pl 
 

XL sesja Rady Gminy Świdnica

26 stycznia br. o godz. 14.30 w Gminnym Ośrodku Kultury w Świdnicy odbędzie się wspólne posiedzenie komisji Rady Gminy Świdnica. Sesja Rady Gminy odbędzie się tego samego dnia o godz. 16.00.
Zachęcamy do zapoznania się ze stroną, na której znajdują się zawiadomienia o komisjach i sesjach Rady Gminy Świdnica z porządkiem obrad i materiałami - https://swidnicagmina.esesja.pl/
Transmisja video sesji Rady Gminy jest ogólnodostępna na kanale na https://www.youtube.com/channel/UCNEPZxNwqGcTPOnJyHVDO1A/videos

III Walentynkowy Turniej Siatkówki o "Serduszko" Wójt Gminy Świdnica

Kto chętny do wzięcia udziału w III Walentynkowym Turnieju Siatkówki o "Serduszko" Wójt Gminy Świdnica? Zapisy już trwają, więc nie ma na co czekać. Zapraszamy 6-osobowe drużyny - mile widziani mieszkańcy, pracownicy firm z terenu gminy, grupy przyjaciół, rodziny, przedstawiciele szkół, przedszkoli i wszyscy, wszyscy chętni. Będzie świetna zabawa i atrakcyjne nagrody. Zgłoszenia do 6 lutego, a regulamin dostępny poniżej.

Załączniki

Zaproszenie do konsultacji dotyczących projektu Strategii Rozwoju Gminy Świdnica na lata 2022-2030

Zaproszenie do konsultacji dotyczących projektu
Strategii Rozwoju Gminy Świdnica na lata 2022-2030
 
Zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1295 ze zm.) oraz uchwałą nr XXXI/220/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Świdnica na lata 2022-2030,
Zapraszamy
sąsiednie gminy i ich związki, lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych, mieszkańców Gminy Świdnica oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu do zapoznania się z projektem
Strategii Rozwoju Gminy Świdnica na lata 2022-2030.
 
Ewentualne opinie, uwagi, propozycje zmian zapisów wraz z uzasadnieniem można zgłaszać na załączonym Formularzu w terminie od 29 grudnia 2021 r. do 2 lutego 2022 r.
 
Formularz zgłoszenia opinii/ uwagi/ propozycji należy:
  1. przesłać w formie elektronicznej na adres: strategia@swidnica.zgora.pl ,
  2. przesłać na adres: Urząd Gminy Świdnica, ul Długa 38, 66-008 Świdnica (o terminowości decyduje data wpływu Formularza do Urzędu),
  3. lub złożyć osobiście w tut. Urzędzie.
Szczegółowe informacje i formularze do pobrania znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Świdnica

Złóż deklarację o źródłach ogrzewania budynków

Od 1 lipca 2021 r właściciele i zarządcy budynków mają obowiązek zgłoszenia źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB)*. Deklaracje, można składać online, bezpośrednio w CEEB lub w wersji papierowej, za pośrednictwem urzędu gminy. 
 
ZOSTAŁO TYLKO 6 MIESIĘCY!
Terminy:
  • deklaracje dotyczące źródeł ciepła, uruchomionych od 1 lipca 2021 r. należy składać w ciągu 14 dni od dnia uruchomienia źródła ogrzewania
  • deklaracje dotyczące źródeł ciepła uruchomionych przed 1 lipca 2021 r. należy składać do 30 czerwca 2022 r.
Informacja na temat terminów składania deklaracji dotyczących źródeł ciepła

XIV edycja konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość"

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa ogłosiła XIV edycję konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość.
Celem konkursu jest promocja polskiego rolnictwa, problematyki związanej z obszarami wiejskimi, dziedzictwa kulturowego oraz wzbogacenie publicznej debaty na temat polskiej wsi.
 
W ramach konkursu Kapituła oceni prace w dwóch kategoriach:
- prace naukowe (m.in. prace doktorskie), popularno-naukowe i inne nienależące do tych dwóch kategorii, ale prezentujące szczególnie inspirujące i innowacyjne spojrzenie na problematykę rozwoju wsi;
- prace prezentujące dorobek kulturowy kraju i regionu, opisujące inicjatywy lokalne, dziedzictwo historyczne wsi (monografie wsi, archiwalne zbiory zdjęć stanowiące element dokumentacji, pamiętniki) oraz prace ilustrujące przykład sukcesu w rozwoju polskiej wsi.
 
Zwycięzca w każdej z kategorii otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 5 tysięcy złotych. Nagrodzone prace będą mogły być wydane w postaci książkowej w Wydawnictwie Naukowym Scholar.
Termin nadsyłania prac mija 31 lipca 2022 r.
 
Konkurs obejmuje prace o bardzo szerokiej tematyce. We wcześniejszych edycjach nagradzane były prace z zakresu historii, kultury, ekonomii, socjologii, nauk przyrodniczych i rolniczych. Warunkiem jest jedynie powiązanie tematyczne z obszarami wiejskimi.
 
Regulamin i wymagane dokumenty dotyczące konkursu znajdują się na stronie internetowej organizatora www.fdpa.org.pl oraz są dostępne w formie wydruku w siedzibie Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa, ul. Gombrowicza 19, 01-682 Warszawa. Dodatkowych informacji na temat konkursu udziela: Jakub Zieliński, e-mail: j.zielinski@fdpa.biz.pl  tel. 695 116 110; 22 864 03 90; fax 22 864 03 61. Informacje na temat poprzednich edycji konkursu, Kapituły Konkursowej i laureatów można znaleźć na stronie internetowej www.fdpa.org.pl/konkurs oraz na www.facebook.com/Fundacja.FDPA.

Załączniki

1 2 3 4 5 6 ... 171
Pogoda

Gdzie jesteśmy?

Google Map

Kontakt - stopka

Gmina Świdnica

URZĄD GMINY ŚWIDNICA
 
ul Długa 38
66-008 Świdnica
+48 68 327 31 18
+48 68 327 31 15    
 fax: +48 68 327-31-27
 www.bip.swidnica.zgora.pl
Urząd czynny w godz.:
pn. 7:00-16:00
wt.- czw. 7:00-15:00
pt. 7.00-14.00
Nr konta bankowego:
PKO BP S.A. I Oddział w Zielonej Górze
93 1020 5402 0000 0902 0027 6626
 
 
więcej