Aktualności

Młodzi w radzie

25 marca 2020 r. odbędą się wybory do Młodzieżowej Rady Gminy. Zgodnie z nową uchwałą wybory odbywać się będą w szkołach. Jedynym wyjątkiem są osoby, które mieszkają gminie Świdnica, ale uczą się poza nią. Dla nich stworzony jest oddzielny okręg.
 
Kandydatami do rady mogą osoby, które mieszkają na terenie gminy Świdnica i w dniu wyborów będą w wieku 13-20 lat. Aby wystartować, należy wypełnić formularz rejestracyjny (znajduje się na stronie www.swidnica.zgora.pl w zakładce MŁODZIEŻOWA RADA GMINY) oraz złożyć go w Urzędzie Gminy Świdnica do 11 marca 2020 do godz. 15.00. Uczniowie szkół w Świdnicy oraz w Słonem mogą złożyć ten formularz w sekretariacie szkoły.
            Głosować mogą osoby, które w dniu głosowania będą miały ukończone 11 lat, a nie mają jeszcze ukończonego 20 roku życia. Głosowanie w szkołach odbywać się będzie w godzinach 10.00-12.00, natomiast w okręgu dla osób uczących się poza terenem gminy tj. w sali wiejskiej w Buchałowie w godz.17.00-19.00.
            Zachęcamy młodzież do udziału w wyborach, zarówno do kandydowania jak i głosowania. Jest to prawdziwa lekcja demokracji. Szczegółowych informacji udziela Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej Rafał Trafała – 696 537 170
 

Praca w urzędzie

Wójt Gminy Świdnica ogłosił nabór na stanowisko podinspektora ds. inwestycji i rozwoju. Szczegóły naboru tutaj

XVI sesja Rady Gminy Świdnica

26 lutego odbyła się XVI sesja Rady Gminy Świdnica. Na zaproszenie wójta uczestniczyli w niej dyrektorka sulechowskiego szpitala Beata Kucuń oraz wicestarosta zielonogórski Tadeusz Pająk. Pełna transmisja z sesji dostępna tutaj:https://www.youtube.com/watch?v=Frd0M57Nt8U

Obwieszczenie wójta

Komunikat Sanepidu

INFORMACJA GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO
DLA OSÓB POWRACAJĄCYCH Z PÓŁNOCNYCH WŁOCH
(Opracowano na podstawie danych ECDC oraz WHO)
Warszawa, 24.02.2020 r.
W ostatnich kilku dniach na obszarze północnych Włoch (regiony Lombardia, Wenecja Euganejska, Piemont, Emilia Romania, Lacjum) obserwuje się rosnącą liczbę zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2.
Jeśli byłeś w Północnych Włoszech w ciągu ostatnich 14 dni i:
1) zaobserwowałeś u siebie objawy, takie jak: gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem to:
  • bezzwłocznie, telefonicznie powiadom stację sanitarno-epidemiologiczną
  • lub zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.
2) nie zaobserwowałeś u siebie wyżej wymienionych objawów, to przez kolejne 14 dni kontroluj swój stan zdrowia, czyli codziennie mierz temperaturę ciała oraz zwróć uwagę na występowanie objawów grypopodobnych (złe samopoczucie, bóle mięśniowe, kaszel).
a) Jeżeli po 14 dniach samoobserwacji nie wystąpiły wyżej wymienione objawy, zakończ kontrolę.
b) Jeżeli w ciągu 14 dni samoobserwacji zaobserwujesz wyżej wymienione objawy to:
  • bezzwłocznie, telefonicznie powiadom stację sanitarno-epidemiologiczną
  • lub zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.
3) miałeś kontakt z osobą chorą lub zakażoną koronawirusem SARS-CoV-2
to bezzwłocznie, telefonicznie powiadom stację sanitarno-epidemiologiczną.
Na chwilę obecną, nie ma uzasadnienia dla podejmowania nadmiernych działań typu kwarantannowanie osób powracających z regionów Północnych Włoch, odmawianie udziału w zajęciach szkolnych oraz zamykanie szkół.
Niezbędne jest także przestrzeganie zasad higieny w tym: częste mycie rąk wodą
z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości, np. podczas podróży, ich dezynfekcja środkiem na bazie alkoholu.
Instrukcja jak poprawnie i skutecznie myć ręce znajduje się poniżej.
Ze względu na obecnie wysoką aktywność grypy sezonowej w krajach Półkuli Północnej należy pamiętać o zaszczepieniu się przeciw grypie sezonowej.

WYBORY 2020

10 maja 2020 odbędą się wybory Prezydenta RP. Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych składają pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych lub osoby przez nich upoważnione, a także sami wyborcy w terminie do dnia 10 kwietnia 2020 r. (piątek), w godzinach pracy urzędów, osobiście lub pocztą. W razie wysłania zgłoszenia pocztą o dotrzymaniu terminu zgłoszenia kandydatów do obwodowych komisji wyborczych rozstrzyga data wpływu przesyłki do właściwego urzędu gminy tj. urzędu na obszarze gminy, w której siedzibę ma dana obwodowa komisja wyborcza.
Kandydatem do składu komisji może być osoba, która stale zamieszkuje na obszarze województwa lubuskiego i jest wpisana do stałego rejestru wyborców jednej z gmin na obszarze tego województwa.
Wzory zgłoszeń do obwodowych komisji wyborczych znajdują się w zakładce WYBORY 2020.

Kwalifikacja wojskowa

Niedługo rozpocznie się kwalifikacja wojskowa 2020. Powiatowa Komisja Lekarska (PKL) dla Powiatu Zielonogórskiego pracuje od 16.03 do 2.04 2020 r. Zameldowani na terenie Gminy Świdnica muszą wstawić się przed PKL 30 lub 31 marca 2020 r. o godz. 8.00 w Zielonej Górze – Medyczne Studium Zawodowe, ul. Wazów 44.
 
Szczegółowe informacje dot. tego, kto obowiązkowo musi się stawić przed Komisją oraz jakie dokumenty należy ze sobą zabrać dostępne w zakładce DLA MIESZKAŃCA/OBRONA CYWILNA I SPRAWY WOJSKOWE.

Dzień Kobiet

Wielkimi krokami zbliża się Dzień Kobiet. Specjalnie dla Pań z gminy Świdnica przygotowaliśmy ciekawe atrakcje. O 10.00 zapraszamy na jogę, którą poprowadzą Agata i Sanket Arakh Przypominamy, że cały czas trwają zapisy pod nr tel. 68 327 31 15, wew. 144. Z pewnością przyda się chwila relaksu i wyciszenia przez wieczornym szaleństwem w rytmach ABBY.

Harmonogram odczytów wodomierzy

Omawiali majowy plener

Wójt Krzysztof Stefański spotkał się z malarkami w grupy Astry oraz opiekunem artystycznym grupy Henrykiem Krakowiakiem, aby porozmawiać o nadchodzącym plenerze malarskim. Polsko-niemiecki plener odbędzie się w Świdnicy od 20 do 22 maja. Do udziału w nim zostali zaproszeni zaprzyjaźnieni malarze z Heinersbrück. Na trzydniowe spotkanie udało się Gminie Świdnica pozyskać dofinansowanie z Funduszu Małych Projektów w ramach działania Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr.  Tegoroczny plener odbędzie się pn. „Woda pędzlem malowana”.
 
1 2 3 4 5 6 ... 79

Gdzie jesteśmy?

Kontakt - stopka

Gmina Świdnica

URZĄD GMINY ŚWIDNICA
 
ul Długa 38
66-008 Świdnica
+48 68 327 31 18
+48 68 327 31 15    
 fax: +48 68 327-31-27
 www.bip.swidnica.zgora.pl
Urząd czynny w godz.:
pn. 7:00-16:00
wt.- czw. 7:00-15:00
pt. 7.00-14.00
Nr konta bankowego:
PKO BP S.A. I Oddział w Zielonej Górze
93 1020 5402 0000 0902 0027 6626
 
 
więcej