Aktualności

Kanalizacja deszczowa w Słonem

Przedmiotem kolejnej gminnej inwestycji, której realizacja trwa jest budowa odcinka kanalizacji deszczowej w miejscowości Słone, w ulicach Słonecznej, Krótkiej i Spokojnej. Celem inwestycji jest odprowadzanie wód opadowych i roztopowych spływających z istniejących nawierzchni, w szczególności na włączeniu ulic Krótkiej i Spokojnej. Długość sieci kanalizacji deszczowej wynosi 242,2 m. Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Robót Sanitarnych EKO Ryszard Rogowski z Zielonej Góry. Zadanie ma się zakończyć do 15 listopada br.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Gdzie jesteśmy?

Kontakt - stopka

Gmina Świdnica

URZĄD GMINY ŚWIDNICA
 
ul Długa 38
66-008 Świdnica
+48 68 327 31 18
+48 68 327 31 15    
 fax: +48 68 327-31-27
 www.bip.swidnica.zgora.pl
Urząd czynny w godz.:
pn. 7:00-16:00
wt.- czw. 7:00-15:00
pt. 7.00-14.00
Nr konta bankowego:
PKO BP S.A. I Oddział w Zielonej Górze
93 1020 5402 0000 0902 0027 6626
 
 
więcej