Herb: Gmina Świdnica Logo: BIP Logo: Facebook

Kalendarz wydarzeńWybierz dzień z kalendarza

Lista wydarzeń w dniu:

Aktualności

Komunikat ZUK

Zakład Usług Komunalnych informuje, że w związku z końcowymi pracami przy usuwaniu awarii sieci wodociągowej na ul. Długiej, w dniu 28.04.2022 r. (czwartek) od godz. 8.00 do godz. 15.00, nastąpi przerwa w dostawie wody w całej miejscowości Świdnica.  Dodatkowo na ul. Długiej przy nr 46A (przy sklepie), zostanie częściowo wyłączony jeden pas ruchu, oraz wprowadzony całkowity zakaz zatrzymywania pojazdów na czas usuwania awarii.
 
Za utrudnienia przepraszamy.  

Nazwa żłobka wybrana

Rozstrzygnęliśmy konkurs na nazwę nowego żłobka w Świdnicy.
Dostaliśmy od Państwa mnóstwo ciekawych propozycji, za które dziękujemy.
Wybrana została nazwa – Krzyś.
Nazwa będzie kojarzona z pomysłodawcą budowy żłobka – byłym wójtem, śp. Krzysztofem Stefańskim.
Gratulujemy pani Wioletcie Włodarczyk! Skontaktujemy się w sprawie odbioru nagrody.

Stypendia szkolne dla obywateli Ukrainy / шкільної стипендії, шкільна допомога громадянам України.

Można już składać wnioski o świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym  tj. stypendium szkolne, zasiłek szkolny dla obywateli Ukrainy.

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świdnicy  można składać wnioski dotyczące przyznania świadczenia o charakterze socjalnym tj. stypendium szkolone i zasiłek szkolny na podstawie art. 53 specustawy o pomocy obywatelom Ukrainy.

Świadczenie przysługuje obywatelom Ukrainy:
  1. uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia;
  2. wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki, 
których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny, którzy przybyli do Polski po 24.02.2022 r. i zostali wpisani do rejestru PESEL – UKR, przebywają na terenie Gminy Świdnica oraz dochód na członka rodziny nie przekracza 600,00 zł.

Wniosek o świadczenia składa osoba uprawniona, jej przedstawiciel ustawowy, opiekun tymczasowy albo osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem.                                  
Wszystkie niezbędne dokumenty konieczne do ubiegania się o ww. świadczenia znajdują się w GOPSie.

Wniosek należy złożyć w budynku Gminnego  Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy
ul. Długa 85/1 , 66-008 Świdnica.
 
Надання матеріальної допомоги соціального характеру, шкільної стипендії, шкільна допомога  громадянам України. 
В  Міського Центрі Соціальної Допомоги в м. Свідниця можна складати заяву на надання пільг соціального характеру,  шкільної стипендії та шкільної допомоги відповідно до ст. 53 Спеціального закону про допомогу громадянам України. 
 
Пільга надається громадянам України:
1. учні державних шкіл, приватних і приватних мистецьких шкіл на правах державних мистецьких шкіл та студентів коледжів для працівників соціальних служб – до завершення ними навчання , але не довше ніж до досягнення ними 24 року життя;
2. учням державних і приватних реабілітаційно-освітніх центрів - до завершення  навчання, перебування яких на території Республіки Польща вважається законним: які прибули на територію Польщі після 24 лютого 2022 року та були внесені до реєстру PESEL - UKR, та перебувають у ґміні Свідниця, а дохід на одного члена сім’ї не перевищує 600,00 злотих.
 
Заява про призначення допомоги подається уповноваженою особою, її законним представником, тимчасовим опікуном або особою, яка фактично доглядає за дитиною. 
Усі необхідні документи, необхідні для оформлення вищезазначених пільг, додаються. 
 
 Заяву необхідно подавати у будівлі Міського Центру Соціальної Допомоги у Свідниці по вул. Длуга 85/1, 66-008
(Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdnicy ul. Długa 85/1 , 66-008 )

Załączniki

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego (1 ng/m3) dla benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10

Ryzyko wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego (1 ng/m3 ) dla benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10.
 
Ryzyko wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego (1 ng/m3 )  dla benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10
Ryzyko wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego (1 ng/m3 )  dla benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10
Ryzyko wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego (1 ng/m3 )  dla benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10

Zmieniamy godziny funkcjonowania siłowni

Od maja zmieniamy godziny funkcjonowania siłowni mieszczącej się w hali sportowej w Świdnicy
Od poniedziałku do piątku zapraszamy od 7.00 do 20.00.
W soboty od 10.00 do 16.00.

Dary dla Nowego Rozdółu

W sobotę – 23 kwietnia z hali sportowej zostały odebrane rzeczy zbierane dla mieszkańców partnerskiego miasta na Ukrainie.
Listę najbardziej potrzebnych rzeczy otrzymaliśmy od burmistrz Nowego Rozdółu.
Do zbiórki rzeczowej włączyli się jak zawsze mieszkańcy gminy, za co serdecznie dziękujemy.
Niektóre artykuły zostały zakupione ze środków finansowych zebranych i przekazanych przez Państwa Kamilę i Jerzego Nowaków ze Świdnicy, za co jesteśmy bardzo wdzięczni!
auto zapakowane kartonami

Złóż życzenia z okazji Dnia Matki

Uwaga, przedłużamy termin na składanie życzeń swoim Mamom w Gazecie Gminnej.
Jeszcze dziś – 25 kwietnia do północy treść życzeń wraz z podpisem można wysyłać na adres redakcja@swidnica.zgora.pl.
Życzenia z okazji Dnia Matki ukażą się w majowym wydaniu gazety.

Awaria sieci wodociągowej

Zakład Usług Komunalnych informuje, że w związku z awarią sieci wodociągowej na ul. Długiej, w dniu 26.04.2022 r. (wtorek) od godz. 8.00 do godz. 15.00, nastąpi przerwa w dostawie wody w całej miejscowości Świdnica. Dodatkowo na ul. Długiej przy nr 46A (przy sklepie), zostanie częściowo wyłączony jeden pas ruchu, co spowoduje utrudnienia w ruchu pojazdów.
 
Za utrudnienia przepraszamy.  

Diagnoza strategiczna do Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Zielonogórsko – Nowosolskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZNOF)

W Gminnym Ośrodku Kultury odbyło się wczoraj spotkanie konsultacyjne w procesie przygotowania Diagnozy strategicznej do Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Zielonogórsko – Nowosolskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZNOF). Przedstawiciele Gminy i jej jednostek oraz współpracujących z Gminą instytucji i stowarzyszeń dyskutowali na temat potencjału oraz potrzeb naszej gminy w perspektywie przyszłych dziesięciu lat.
 
Spotkanie dotyczące Diagnozy strategicznej do Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Zielonogórsko – Nowosolskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZNOF)

Termin płatności za wodę i ścieki

 Zakład Usług Komunalnych informuje, że z uwagi na błąd systemu rozliczającego zużycie wody przez odbiorców usług, na części faktur Vat pojawiły się dwa terminy płatności. Prawidłowy termin płatności faktur VAT za wodę i ścieki, wystawionych 8.04.2022r. przypada na dzień 29.04.2022r.
1 2 3 4 5 6 ... 188
Pogoda

Gdzie jesteśmy?

Google Map