Herb: Gmina Świdnica Logo: BIP Logo: Facebook

Kalendarz wydarzeńWybierz dzień z kalendarza

Lista wydarzeń w dniu:

Aktualności

Inwestycje drogowe w gminie Świdnica - ul. Krótka

Oprócz remontu ulicy Długiej, rozpoczęły się pierwsze prace związane z budową i przebudową ul. Krótkiej w Świdnicy. Ich zakończenie planuje się pod koniec stycznia 2023 roku. Wykonawca zakończył już prace związane z budową sieci wodociągowej oraz kanalizacji deszczowej. W ramach tego zadania planuje się budowę jezdni pieszo-jezdnej dwukierunkowej na długości 370 m o nawierzchni betonowej wraz z przebudową zjazdów do posesji oraz usunięcie kolizji drogi z infrastrukturą. Gmina Świdnica uzyskała na to zadanie dofinansowanie w wysokości 1.092.500,00 zł w ramach  Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja I. 
 
 
 

Inwestycje drogowe w Gminie Świdnica - ul. Długa

Trwają prace związane z przebudową ul. Długiej w Świdnicy. Przebiegają zgodnie z harmonogramem umowy, który zakłada zakończenie inwestycji pod koniec stycznia 2023 roku. Dotychczas wykonano w całości sieć wodociągową, prowadzone są nadal prace związane z likwidacją kolizji sieci elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej oraz wykonano dużą część chodnika. Zadanie obejmuje m.in wykonanie drogi o nawierzchni asfaltowej na długości 748m o szerokości od 5,00m do 5,5m wraz z chodnikami jedno i dwustronnymi o nawierzchni z kostki betonowej oraz przebudową 2 peronów autobusowych oraz wyspy. W ramach tej inwestycji powstaną również dwa bezpieczne oświetlone przejścia dla pieszych.
Gmina Świdnica uzyskała na to zadanie dofinansowanie w wysokości 1.472.500,00 zł  w ramach  Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja I.
 

Losowanie hulajnóg za udział w konkursie „Bezpiecznie na wsi mamy — upadkom zapobiegamy"

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Zielonej Górze przeprowadzi losowanie 50 hulajnóg wśród dzieci rolników, które ukończą kurs e-learningowy pt. „Bezpiecznie na wsi mamy — upadkom zapobiegamy". Przedsięwzięcie przeznaczone jest dla dzieci rolników urodzonych w latach 2008-2016. Aby wziąć udział w losowaniu nagród należy:
1. Zrealizować kurs dostępny na stronie internetowej prewencja.krus.gov.pl i rozwiązać test końcowy;
2. Pobrać certyfikat ukończenia kursu oraz formularz zgłoszeniowy;
3. Przesłać do 6 listopada 2022 roku certyfikat oraz wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy pocztą tradycyjną na adres Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, al. Niepodległości 190, 00-608 Warszawa lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: hulajnoga@krus.gov.pl z dopiskiem w tytule: „Kurs e-learningowy dla dzieci".
Szczegółowe zasady udziału i przyznawania hulajnóg znajdują się w załączniku poniżej.
 
Plakat promujący udział w konkursie KRUS

Dzień Seniora w ZUS

Już po raz kolejny ZUS oraz Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów organizują Dzień Seniora. W całym kraju, pod hasłem „Bezpiecznie, zdrowo, bezgotówkowo”, odbędą się różne wydarzenia dla osób starszych. Uczestnicy będą mogli skorzystać z porad ekspertów ZUS i specjalistów z innych instytucji. Wszystkie wydarzenia są otwarte, a udział w nich – bezpłatny.
 
Dzień Seniora w ZUS to cykl różnych wydarzeń – prelekcji i konsultacji – które odbędą się w październiku w całej Polsce. Celem akcji jest upowszechnienie wiedzy o ubezpieczeniach społecznych i świadczeniach z ZUS, ale również zachęcenie seniorów do wyjścia z domu. Podczas Dnia Seniora osoby starsze będą mogły skorzystać z porad ekspertów ZUS o waloryzacji, zasadach zatrudniania na emeryturze czy wyliczania emerytury.
 
Dzięki współpracy z partnerami wydarzenia na seniorów będą czekali specjaliści z:
•             Narodowego Funduszu Zdrowia,
•             Policji,
•             Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
•             Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
•             Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, 
•             Biura Rzecznika Praw Pacjenta,
•             Fundacji Polska Bezgotówkowa,
•             Warszawskiego Instytutu Bankowości.
Udzielą oni informacji na temat profilaktyki zdrowotnej, dostępności, zasad kupowania na prezentacjach, bezpiecznych zakupów online czy zalet bankowości elektronicznej. Oprócz tego seniorzy będą mogli się po prostu spotkać z innymi i spędzić miło czas.
 
Na potrzeby akcji został wydany kolejny numer publikacji „ZUS dla Seniora”, która zawiera ważne informacje dla osób starszych. Gazetka jest dostępna na stronie internetowej ZUS.
Sprawdź, co się będzie działo w Twojej okolicy – harmonogram wydarzeń jest na stronie zus.pl/senior.
Serdecznie zapraszamy!
 
Organizatorzy: ZUS i PZERiI
Partnerzy: NFZ, PFRON, UOKiK, Policja, RPO, RPP, FPB, WIB
Patron medialny:  Głos Seniora
 
Plakat promujący akcję Dzień Seniora w ZUS

Kompleksowa rehabilitacja szansą na powrót do zdrowia i pracy

Jesteś po wypadku? Amputacja zmieniła Twoje życie? 
Po wypadku nie możesz już pracować w dotychczasowym zawodzie? Chcesz zacząć normalnie żyć i ułożyć wszystko na nowo, ale nie wiesz jak wrócić do pracy? 
Pomożemy Ci się przekwalifikować i znaleźć nową pracę!
 
Skorzystaj z bezpłatnej oferty PFRON realizowanej w Ośrodkach Rehabilitacji Kompleksowej. W Ośrodku zdobędziesz nowy zawód dostosowany do twoich obecnych możliwości zdrowotnych. Polepszysz również swój stan zdrowia korzystając z rehabilitacji. Na zakończenie zespół ekspertów pomoże Ci znaleźć pracę.
 
Wykorzystaj swoją szansę i napisz historię swojego życia na nowo!
Wszelkich informacji udzielamy pod numerem telefonu:
(22)50 55 600 oraz 68 422 78 07 lub 882 789 215 
E-mail: ORK@PFRON.ORG.PL 
Strona: rehabilitacjakompleksowa.pfron.org.pl

Zakończona zbiórka na rzecz hospicjum

W tym roku urząd gminy włączył się do akcji „Pola Nadziei”. W sumie rozprowadziliśmy 1200 cebulek żonkili i 200 cebulek tulipanów i zebraliśmy dla Hospicjum 2.071,16 zł. Akcje prowadzone były we wszystkich jednostkach organizacyjnych gminy, żłobku, szkołach, przyłączyły się do niej również stowarzyszenia. Wszystkim darczyńcom dziękujemy!

Mister Budowy dla budynku przedszkola i żłobka w Świdnicy

Oddany w tym roku do użytku obiekt, w którym znajduje się przedszkole i żłobek w Świdnicy otrzymał dziś - 28 września tytuł Lubuskiego Mistera Budowy w kategorii: Obiekty użyteczności publicznej. Statuetkę odebrała wójt Izabela Mazurkiewicz-Kąkol.
 
Wójt Gminy Świdnica odebrała statuetkę "Mister Budowy" dla budynku przedszkola i żłobka w Świdnicy

Komunikat ZUK

Zakład Usług Komunalnych informuje, że w związku z pracami na wodociągu przy ul. Bunkrowej w Świdnicy w dniu 29.09.2022 r. (czwartek) od godz. 9.00 do godz. 13.00, nastąpi przerwa w dostawie wody na ul. Bunkrowej. W związku z powyższym po wznowieniu dostawy mogą wystąpić chwilowe zabrudzenia wody.
 
Za utrudnienia przepraszamy.  

Program operacyjny pomoc żywnościowa 2014-2020

W ramach współpracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej w Zielonej  Górze dnia 12 października 2022r. (środa) w godz. 9.00 - 12.00 będą wydawane paczki żywnościowe dla najbardziej potrzebujących  mieszkańców gminy Świdnica, które spełniają kryterium dochodowe.
Miejsce wydawania paczek – ul. Dworcowa 2, Zielona Góra
Kwoty kryterium dochodowego wynoszą: 1.707.20 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 1. 320.00 zł w przypadku osoby w rodzinie.
 
Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o:
1) miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych i koszty uzyskania przychodu;
2) składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;
3) kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Bankomat chwilowo nieczynny

Z powodu aktu wandalizmu bankomat przy urzędzie gminy jest chwilowo nieczynny.
1 2 3 4 5 6 ... 207
Pogoda

Gdzie jesteśmy?

Google Map

Kontakt - stopka

Gmina Świdnica

URZĄD GMINY ŚWIDNICA
 
ul Długa 38
66-008 Świdnica
+48 68 327 31 18
+48 68 327 31 15    
 fax: +48 68 327-31-27
 www.bip.swidnica.zgora.pl
Urząd czynny w godz.:
pn. 7:00-16:00
wt.- czw. 7:00-15:00
pt. 7.00-14.00
Nr konta bankowego:
PKO BP S.A. I Oddział w Zielonej Górze
93 1020 5402 0000 0902 0027 6626
 
 
więcej