Herb: Gmina Świdnica Logo: BIP Logo: Facebook

Kalendarz wydarzeńWybierz dzień z kalendarza

Lista wydarzeń w dniu:

ZABYTKI SAKRALNE

Zabytki sakralne

Kościół pw. św. Marcina w Świdnicy
Jest budowlą gotycką powstałą w XVI wieku. Niektóre cechy kościoła wskazują jednak na jego pochodzenie już z XIV wieku.  Kościół przedstawia wysokie wartości kulturowe, łączy elementy trzech epok: gotyku, renesansu i baroku. Wnętrza kościoła kryją barokowe ołtarze z XVIII w., a na szczególną uwagę zasługuje figura gotyckiej Madonny z XIV w ołtarzu bocznym oraz figura Matki Boskiej z Dzieciątkiem z 1735 roku w ołtarzu głównym.  W świątyni znajdują się także ciekawe renesansowe płyty nagrobne z XVI i XVII wieku, poświęcone właścicielom Świdnicy, członkom rodów von Kittlitz i von Zedlitz. Kościół otoczony jest kamiennym murem z barokową bramą.
 
Kościół pw. Matki Bożej Królowej Polski w Świdnicy
Został wybudowany z kamienia i cegły jako barokowy zbór ewangelicki w latach 1794-1796. Wysoką, oktagonalną wieżę w stylu neogotyckim wybudowano w 1876 roku. W wyposażeniu kościoła dominuje późnobarokowy ołtarz główny wraz z rzeźbami z końca XVIII wieku oraz neobarokowy prospekt organowy z 1795r.. Organy wykonane przez Samuela Gottloba Meinerta z Wlenia są najstarszymi na terenie ziemi lubuskiej. Wnętrze kościoła zdobi polichromowany strop z przedstawieniami czterech scen ilustrujących Nowy i Stary Testament, który wcześniej stanowił część wielkiego stropu w kościele ewangelickim w Kożuchowie.
 
Kościół pw. Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Letnicy
Kościół usytuowany jest w centrum Letnicy. Zbudowano go w latach 1572-1579, nieznacznie przekształcono w XVIII a w XIX i XX w. wielokrotnie remontowano. Mimo zmian zachował pierwotne cechy gotyckie. Świątynia jest murowana z kamienia polnego i cegły z masywną, surową wieżą od zachodu. We wschodnią ścianę kościoła wmurowana jest płyta nagrobna przedstawiająca prawdopodobnie właściciela letnickich ziem - Wolffa von Knobelsdorff. Budowlę otaczał nieistniejący już dzisiaj cmentarz, okolony kamiennym murem zachowanym tylko w części północnej. W skromnym wyposażeniu kościoła uwagę zwracają  cztery późnobarokowe figury ołtarzowe i krucyfiks. Na wieży kościelnej zawieszone są trzy żeliwne dzwony odlane w 1880r, z których najmniejszy pozbawiony jest serca.
 
 
Kościół pw. św. Jadwigi Śląskiej w Koźli
Kościół powstał najprawdopodobniej w XIV wieku. Na przełomie wieków podlegał wielokrotnym renowacjom.  Jest budowlą murowaną z kamienia i cegły, z charakterystyczną masywną wieżą zwieńczoną murowanym hełmem w formie iglicy, wokół którego znajduje się taras widokowy. Na parterze wieży znajduje się wejście do głównej nawy kościoła w kształcie półokrągłego łuku, na którym widnieje data 1567. Obronny charakter wieży wedle wielu historyków wskazuje na wcześniejsze powstanie kościoła, ok. połowy  XIII w. Ciekawostką jest, że do wnętrza wieży można dostać się jedynie po drabinie przez umiejscowione na wysokości około 4 m drobne drzwiczki, a ściany w wyższych partiach wieży osiągają ponad 1m grubości. Z dawnego wyposażenia świątyni przetrwały m.in. dwa ołtarze neogotyckie z 1816 roku, XVIII – wieczny obraz nieznanego autora przedstawiający św. Annę Matkę z córką Marią i obraz św. Józefa z 1906 roku pędzla Wilhelma Thiela.
 
Kościół pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Lipnie
Obecny kościół zbudowano w latach 1841 – 1842 jako zbór ewangelicki o konstrukcji ryglowej. W 1847 roku uposażono go w tzw. Ołtarz - Ambonę, którego klasycystyczna forma z niewielkimi przeróbkami czytelna jest do dnia dzisiejszego. Wnętrze kościoła zachwyca przede wszystkim swoją prostotą i autentyzmem. Przechodząc próg świątyni natrafimy na drewniane podłogi deskowe naruszone wprawdzie zębem czasu lecz jakie już rzadkie w naszych kościołach. Wnętrze nakrywa drewniany strop belkowy przechodzący nad chórem organowym w pozorne sklepienie kolebkowe, wykonane z desek. Z trzech stron obiegają kościół drewniane empory wsparte na masywnych słupach. Skromny klasycystyczny ołtarz z umieszczonym w nim obrazem Matki Boskiej z Dzieciątkiem jest pozostałością dawnego Ołtarza – Ambony z 1847 roku. Dopełnieniem tego skromnego lecz cennego ze względu na swój oryginalny charakter wnętrza są drewniane ławy.
 
Kościół pw. św. Mikołaja w Drzonowie
Drzonów posiadał kościół już w średniowieczu. Źródła potwierdzają jego istnienie w roku 1376. W XVI wieku był pewien czas w posiadaniu luteranów. Jak wynika z dokumentów pochodzących z 1670 r., około 1570 r. kościół został wzniesiony na nowo bądź też przebudowany. Wygląd średniowiecznej świątyni, która spłonęła w 1802 roku, nie jest znany. Obecny kościół powstał w wyniku odbudowy  w 1817 roku i w obecnym kształcie przetrwał do dzisiaj. Jest  budowlą klasycystyczną, murowana z kwadratową wieżą od zachodu. Z jego oryginalnego wyposażenia zachowały się organy i dzwon, odlany w 1809 roku przez E.L.W. Thiele z Berlina. Jedenastogłosowe organy sygnowane są jako “Opus 392”. Najstarszy zapis remontowy, umieszczony we wewnętrznej stronie szafy organowej pochodzi z 1893 roku.
 
Pogoda

Gdzie jesteśmy?

Google Map

Kontakt - stopka

Gmina Świdnica

URZĄD GMINY ŚWIDNICA
 
ul Długa 38
66-008 Świdnica
+48 68 327 31 18
+48 68 327 31 15    
 fax: +48 68 327-31-27
 www.bip.swidnica.zgora.pl
Urząd czynny w godz.:
pn. 7:00-16:00
wt.- czw. 7:00-15:00
pt. 7.00-14.00
Nr konta bankowego:
PKO BP S.A. I Oddział w Zielonej Górze
93 1020 5402 0000 0902 0027 6626
 
 
więcej