Herb: Gmina Świdnica Logo: BIP Logo: Facebook

Kalendarz wydarzeńWybierz dzień z kalendarza

Lista wydarzeń w dniu:

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH

DZIAŁ FINANSOWY,
68 327 37 18, wew. 33, 32, 30, 36
Sprawy:
- wystawianie faktur VAT za pobór wody i odprowadzanie ścieków
- zgłaszanie wszelkich spraw dotyczących wodomierzy (wymiana, plombowanie itp.)
- zgłaszanie skarg, zażaleń
- zmiana danych teleadresowych
- przyjmowanie wpłat za pobór wody, odprowadzanie ścieków oraz za odpady komunalne
- windykacja należności za pobór wody i odprowadzanie ścieków (wezwania, wyjaśnianie stanów kont kontrahentów)
- odcięcia dostaw wody i odprowadzania ścieków
 
DZIAŁ GOSPODARKI
68 327 37 18, wew. 31
Sprawy:
- koordynacja wniosków o przyłączenie do gminnej sieci wodno-kanalizacyjnej
- zawieranie umów o pobór wody i odprowadzanie ścieków
- nadzór nad gminnymi oczyszczalniami ścieków
- nadzór nad gminnymi sieciami wodno-kanalizacyjnymi
- zgłaszanie awarii i usterek dot. gminnych sieci wodno-kanalizacyjnych
 
68 327 37 18, wew. 34
Sprawy:
- koordynacja spraw związanych z komunalnym mieszkaniowym zasobem miny
- nadzór nad cmentarzami (wystawianie faktur za pochówek, przedłużenia rezerwacji itp.)
 
68 327 37 18, wew. 37
Sprawy:
- nadzór nad utrzymaniem i eksploatacją gminnego oświetlenia drogowego (z wyjątkiem lamp solarnych)
- koordynacja zimowego utrzymania dróg
- przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków dot. wycinki drzew i krzewów
 
DZIAŁ GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI
68 327 37 18, wew. 32, 35
Sprawy:
- nadzór nad harmonogramami wywozów odpadów
- zgłaszanie zmian dot. odpadów komunalnych (zmiana deklaracji, wymiana pojemników, reklamacje itp.)
- windykacja w zakresie odpadów komunalnych
 
DZIAŁ TECHNICZNY
695-933-071, 605-933-071
Sprawy:
- zgłaszanie awarii i usterek dot. gminnych sieci wodno-kanalizacyjnych
- nadzór nad gminnymi przepompowniami ścieków oraz hydroforniami
 
OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW - ŚWIDNICA
68 327-35-74
  
OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW - DRZONÓW
68 321-57-15
 
 
Pogoda

Gdzie jesteśmy?

Google Map

Kontakt - stopka

Gmina Świdnica

URZĄD GMINY ŚWIDNICA
 
ul Długa 38
66-008 Świdnica
+48 68 327 31 18
+48 68 327 31 15    
 fax: +48 68 327-31-27
 www.bip.swidnica.zgora.pl
Urząd czynny w godz.:
pn. 7:00-16:00
wt.- czw. 7:00-15:00
pt. 7.00-14.00
Nr konta bankowego:
PKO BP S.A. I Oddział w Zielonej Górze
93 1020 5402 0000 0902 0027 6626
 
 
więcej