Herb: Gmina Świdnica Logo: BIP Logo: Facebook

Kalendarz wydarzeńWybierz dzień z kalendarza

Lista wydarzeń w dniu:

CZYSTE POWIETRZE

Aktualne dane o wdrażaniu Programu CZYSTE POWIETRZE w Gminie Świnica

 Aktualne dane o wdrażaniu Programu  CZYSTE POWIETRZE w Gminie Świnica

Aktualne dane o wdrażaniu Programu Czyste Powietrze

Uwaga oszuści!!!

Szanowni Mieszkańcy,
 
Dochodzą nas bardzo niepokojące informacje dotyczące realizowanego przez Gminę Świdnica Programu Czyste Powietrze. Domy naszych mieszkańców zaczęły odwiedzać osoby, które pokazują certyfikat i upoważnienie rzekomo wystawione w urzędzie gminy. Mówią, że są osobami współpracującymi z Gminą przy realizacji programu. Osoby takie nakłaniają do wystawienia pełnomocnictwa, dzięki któremu GOPS może wydać im zaświadczenia niezbędne do zgromadzenia dokumentacji. Oferują również złożenie w naszym imieniu  wniosku o dotację w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Skutkiem wydania takiego pełnomocnictwa może być zaciągnięcie przez te osoby kredytu albo zakup drogiego sprzętu, który trzeba będzie spłacać samemu. Realizacja takiego wniosku będzie możliwa, jednak obarczona jest dużym ryzykiem pozyskania mniejszego dofinansowania lub może generować dodatkowe opłaty za złożenie wniosku, który co do zasady jest bezpłatny.
 
 
Jeszcze raz Państwa informujemy, że w urzędzie gminy znajduje się punkt konsultacyjno-informacyjny do programu Czyste Powietrze, a pracownicy nie odwiedzają nikogo w domach. Chyba że na wyraźną prośbę mieszkańca, po wcześniejszym umówieniu. Gmina nie wydaje również certyfikatów i poświadczeń związanych z realizacją programu Czyste Powietrze.
 
 

Aktualne dane o wdrażaniu Programu Czyste Powietrze

Aktualne dane o wdrażaniu Programu Czyste Powietrze

UWAGA - proceder się powtarza - oszuści w "Czystym Powietrzu"

 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze ostrzega przed oszustami podszywającymi się pod pracowników Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Zielnej Górze.
Wspomniane osoby dokonują rzekomych kontroli m.in. w ramach programu „Czyste Powietrze”
u mieszkańców województwa lubuskiego. Oszuści przedstawiają oferty inwestycji oparte o instrumenty finansowe Funduszu. Ostatnio kilka takich przypadków odnotowano na terenie województwa.
Pracownicy Funduszu nie oferują żadnych odpłatnych usług, ani nie sprzedają urządzeń dla domów jednorodzinnych. Wszystkie działania Funduszu wspierające mieszkańców województwa czynione są nieodpłatnie, a ewentualne kontakty bezpośrednie (np. kontrola projektu na miejscu) poprzedzone są umówieniem wizyty u klienta.
Pracownicy pracujący w terenie zawsze posiadają oryginał upoważnienia do reprezentowania Funduszu wystawiony przez Prezesa Zarządu lub jego Zastępcę.
W razie wątpliwości zawsze warto skontaktować się z Funduszem:

Aktualne dane o wdrażaniu Programu Czyste Powietrze

Aktualne dane o wdrażaniu Programu Czyste Powietrze

Spotkanie informacyjno-konsultacyjne

Spotkanie informacyjno-konsultacyjne

Sprawdź ofertę na swoje nowe źródło ciepła!

24 lipca 2023 r.
Prosimy naszych Wnioskodawców i Beneficjentów o rozwagę w wyborze dostawcy i firmy instalacyjnej do wykonania wymiany źródła ciepła z dofinansowaniem programu  „Czyste Powietrze”.
Płacicie Państwo za zakup i montaż nowego źródła ciepła np. pompy ciepła
– i refinansujecie zrealizowane zadanie z przyznanej i należnej Wam dotacji w ramach programu „Czyste Powietrze”!
Niestety, zdarzają się na rynku usług nieuczciwy wykonawcy, którzy oferują usługi i produkty niskiej jakości oraz zawyżają ceny.
Zwracamy uwagę, że wybór firmy sprzedającej urządzenie jak i wykonującej jego montaż należy do Państwa - naszych Wnioskodawców i Beneficjentów.
Prosimy Państwa o ostrożność i rozwagę, w szczególności w przypadku  oferty akwizytorów na instalację źródła ciepła, w tym POMPY CIEPŁA. Nieuczciwi sprzedawcy proponują niedopasowane do Waszego domu i potrzeb - niskiej jakości urządzenia, które w okresie grzewczym zużywają dużo prądu, a ich trwałość i jakość jest słaba.
Prosimy o dokładne i uważne sprawdzenie firmy i jej oferty jeszcze przed podpisaniem umowy, w szczególności jeśli mają Państwo jakiekolwiek wątpliwości co do:
- oferowanej ceny usługi i produktu,
- oferowanych parametrów urządzenia lub instalacji,
- oferowanych warunków serwisowych i gwarancji.
Prosimy o uważność i podejmowanie decyzji bez pośpiechu, w konsultacji z gminnym punktem konsultacyjno – informacyjnym, sołtysem lub regionalnie funkcjonującym wfośigw. Warto sprawdzić parametry urządzenia i jego rzeczywistą cenę w internecie. Można także porozmawiać ze znajomymi i sąsiadami, którzy taki proces inwestycyjny mają już za sobą. Warto też skorzystać z funkcjonującej w ramach programu „Czyste Powietrze” tzw. listy ZUM (listy zielonych urządzeń i materiałów) - dostępnej online pod adresem https://lista-zum.ios.edu.pl/, która zawiera zweryfikowane urządzenia i materiały o potwierdzonej jakości.
Przede wszystkim warto współpracować z firmami poleconymi i znanymi na lokalnym rynku.
Prawidłowo zrealizowana inwestycja z dotacją z programu „Czyste Powietrze” to niższe koszty ciepła w Waszych domach, a tym samym niższe wydatki na ogrzewanie.
Zależy nam na Państwa bezpieczeństwie i wyłącznie korzyściach uzyskanych z programu „Czyste Powietrze”.
Życzymy Państwu spotkań wyłącznie z rzetelnymi firmami i satysfakcji ze zrealizowanej inwestycji!
 
uwaga dodatkowa:
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) nie promuje konkretnych firm sprzedających urządzenia, instalacyjnych oraz wykonawczych.
Państwa nieufność powinno wzbudzić powoływanie się firmy na partnerstwo z NFOŚiGW w programie priorytetowym „Czyste Powietrze”, co nie ma uzasadnienia w praktyce. Bezpośrednimi partnerami operacyjnymi w programie „Czyste Powietrze” w odniesieniu do NFOŚiGW są wojewódzkie fundusze ochrony środowiska
i gospodarki wodnej (wfośigw) oraz GMINY (w programie „Czyste Powietrze” uczestniczy ponad 86% gmin
w skali Polski), a także wybrane banki, wskazane na stronie internetowej: czystepowietrze.gov.pl .

Aktualne dane o wdrażaniu Programu Czyste Powietrze

Aktualne dane o wdrażaniu Programu Czyste Powietrze

Spotkanie informacyjno-konsultacyjne

1 2
Pogoda

Gdzie jesteśmy?

Google Map

Kontakt - stopka

Gmina Świdnica

URZĄD GMINY ŚWIDNICA
 
ul Długa 38
66-008 Świdnica
+48 68 327 31 18
+48 68 327 31 15    
 fax: +48 68 327-31-27
 www.bip.swidnica.zgora.pl
Urząd czynny w godz.:
pn. 7:00-16:00
wt.- czw. 7:00-15:00
pt. 7.00-14.00
Nr konta bankowego:
PKO BP S.A. I Oddział w Zielonej Górze
93 1020 5402 0000 0902 0027 6626
 
 
więcej