Herb: Gmina Świdnica Logo: BIP Logo: Facebook

Kalendarz wydarzeńWybierz dzień z kalendarza

Lista wydarzeń w dniu:

ŻŁOBEK GMINNY

Rekrutacja do Gminnego Żłobka w Świdnicy na rok szkolny 2023/2024

Szanowni Rodzice!
Rekrutacja do Gminnego Żłobka w Świdnicy na rok szkolny 2023/2024 zostanie uruchomiona 1 marca 2023 r. i trwać będzie do 31 marca 2023 r. Wszystkie niezbędne dokumenty udostępnione będą na stronie 
 
 Szczegółowy harmonogram naboru: 
-  terminy składania deklaracji kontynuacji pobytu dziecka w żłobku (dla rodziców dzieci już uczęszczających do żłobka),
-  terminy składania wniosków o przyjęcie do żłobka (dla rodziców dzieci, które nie uczęszczają do placówki),
-  terminy prac komisji rekrutacyjnych,
-  termin ogłoszenia wyników rekrutacji do żłobków,
-  terminy składania potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do placówki.
 
Harmonogram rekrutacji do Gminnego Żłobka w Świdnicy na rok szkolny 2023-2024 
1. 13.02.2023 r. – 24.02.2023 r.               Składanie deklaracji kontynuacji pobytu w żłobku.
 
2. 01.03.2023 r. – 31.03.2023 r.               Składanie wniosków o przyjęcie do żłobka.
 
3. 03.04.2023 r. - 07.04.2023 r.                Prace komisji rekrutacyjnych.
 
4. 12.04.2023 r.                                           Wyniki rekrutacji do żłobków
                                                                        - lista zakwalifikowanych,
                                                                        - lista niezakwalifikowanych. 
5. do 28.04.2023 r.                                       Potwierdzenie woli przyjęcia.
                                                                     Podpisywanie umów z rodzicami.
  
UWAGA!
Kontynuacja pobytu w dotychczasowym żłobku odbywa się na podstawie złożonej przez Państwa deklaracji dotyczącej chęci kontynuacji pobytu dziecka w żłobku w roku szkolnym 2023/2024.
 
1. Deklarację należy przekazać do Gminnego Żłobka w Świdnicy. W terminie od 13 lutego 2023 r. do 24 lutego 2023 r. w Gminnym Żłobku w Świdnicy, do którego uczęszcza Państwa dziecko.
2. Deklaracje złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Niezłożenie deklaracji w wyznaczonym  terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w dotychczasowym żłobku.
 
 

NABÓR DO ŻŁOBKA NA OPIEKUNKI DZIECIĘCE W ŚWIDNICY

NABÓR DO ŻŁOBKA NA OPIEKUNKI DZIECIĘCE W ŚWIDNICY (W OKRESIE OD 22.02.2022 DO 04.03.2022)
 
Jesteś osobą z kwalifikacjami do pracy na stanowisku opiekunki dziecięcej, masz otwarte spojrzenie na edukację i wychowanie,
posiadasz w sobie dużo uważności na małego człowieka, a praca z małymi dziećmi to twoje powołanie, to szukamy właśnie Ciebie.
 
Wszystkie niezbędne informuje zawarte są na stronie https://bip.wrota.lubuskie.pl/zlobek_swidnica/wakaty/2/status/#
 
 
Zapraszamy chętnych do składania dokumentów.

Gmina Świdnica wspiera maluchy!

Projekt Gminy Świdnica  pn. „Gmina Świdnica wspiera maluchy !” 
 
Celem projektu jest wzrost dostępności miejsc świadczenia usług opieki nad dziećmi do lat 3 oraz umożliwienie godzenia życia zawodowego 20 osób z Gminy Świdnica. Cel zostanie osiągnięty poprzez utworzenie 20 miejsc opieki w nowopowstałym żłobku na terenie Gminy Świdnica oraz objęcie opieką 20 dzieci w wieku do 3 lat.  Projekt jest realizowany w okresie 01.10.2021 – 30.06.2023 roku na terenie gminy Świdnica (województwo lubuskie). Planowany termin rozpoczęcia opieki przez Żłobek: maj-czerwiec  2022 r.
 
Projekt ułatwi powrót do pracy osobom bezrobotnym i biernym zawodowo wyłączonym z rynku pracy z powodu opieki nad dziećmi do lat 3 oraz umożliwi powrót do na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem / wychowaniem dziecka lub utrzymanie  zatrudnienia osobom pracującym.
 
Formularze rekrutacyjne można pobrać ze strony Biuletynu Informacji Publicznej Gminnego Żłobka w Świdnicy https://bip.wrota.lubuskie.pl/zlobek_swidnica/10001/Rekrutacja/  (w zakładce Rekrutacja) l
 
 
Pogoda

Gdzie jesteśmy?

Google Map

Kontakt - stopka

Gmina Świdnica

URZĄD GMINY ŚWIDNICA
 
ul Długa 38
66-008 Świdnica
+48 68 327 31 18
+48 68 327 31 15    
 fax: +48 68 327-31-27
 www.bip.swidnica.zgora.pl
Urząd czynny w godz.:
pn. 7:00-16:00
wt.- czw. 7:00-15:00
pt. 7.00-14.00
Nr konta bankowego:
PKO BP S.A. I Oddział w Zielonej Górze
93 1020 5402 0000 0902 0027 6626
 
 
więcej