Herb: Gmina Świdnica Logo: BIP Logo: Facebook

Kalendarz wydarzeńWybierz dzień z kalendarza

Lista wydarzeń w dniu:

WNIOSKI DLA OSÓB Z UKRAINY

300 zł dla obywatela Ukrainy

Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę przysługuje Obywatelowi Ukrainy, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa i który został wpisany do rejestru PESEL. Świadczenie jest przeznaczone na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.
 
Wniosek należy złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świdnicy, ul. Długa 85/1 w godzinach pracy ośrodka: w  poniedziałki 7.00-16.00, wtorek- czwartek 7.00 – 15.00,  piątki 7.00-14.00. Przy składaniu wniosku należy okazać dokument potwierdzający przejście granicy Polski od dnia 24 lutego 2022r. WNIOSKI NALEŻY ZŁOŻYĆ NA WZORZE W JĘZYKU POLSKIM.

Załączniki

Wniosek o PESEL dla obywatela Ukrainy

W związku z wejściem w dniu 16 marca 2022 r. przepisów umożliwiających nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy, którzy przybyli do Polski po 24 lutego 2022 r. informujemy, że nadawanie numeru PESEL odbędzie się na następujących zasadach:
???? urzędnik będzie kontaktował się z osobami, które zostały podane jako opiekunowie tych obywateli przy rejestracji, celem umówienia wizyty o nadanie numeru PESEL,
???? w miarę możliwości proszę mieć przygotowany wypełniony wniosek o nadanie numeru PESEL (dostępny poniżej oraz na stronie www.swidnica.zgora.pl); wniosek należy wypełnić wielkimi literami w alfabecie łacińskim,
???? w miarę możliwości proszę przygotować kserokopię dokumentu tożsamości, który jest niezbędny do złożenia wniosku o nadanie numeru PESEL,
???? będzie możliwość bezpłatnego wykonania zdjęcia w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Świdnicy, ul. Ogrodowa 37 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 do 16.00 (wyjątkowo w czwartek 17.03.2022 r. w godz. od 8.00 do 13.00).
 
Formularz wniosku znajduje się w załączniku poniżej.
 
В зв’язку з набуттям 16 березня 2022 року положень, що дозволяють надавати номер PESEL громадянам України, які прибули до Польщі після 24 лютого 2022 року, повідомляємо, що надання номера PESEL буде відбудетися наступним чином: 
???? посадова особа зв'яжеться з особами, які були вказані під опікою цих громадян при реєстрації, щоб домовитися про візит для надання номера ПЕСЕЛЬ
???? по можливості, заповніть бланк заявки на надання номера ПЕСЕЛЬ (доступна на сайті) або в swidnica.zgora.pl 
???? по можливості, підготуйте ксерокопію документа, що посвідчує особу, необхідний для подання  бланкузаяви на номер ПЕСЕЛЬ
???? безкоштовно можна буде сфотографуватися в приміщенні міського центру культури в м. Св ідниця, вул. Огродова 37 з понеділка по п'ятницю з 8.00 до 16.00, тільки в четвер 17.03.2022 р. з 8:00 до 13:00
Załączniki

Załączniki

Pogoda

Gdzie jesteśmy?

Google Map

Kontakt - stopka

Gmina Świdnica

URZĄD GMINY ŚWIDNICA
 
ul Długa 38
66-008 Świdnica
+48 68 327 31 18
+48 68 327 31 15    
 fax: +48 68 327-31-27
 www.bip.swidnica.zgora.pl
Urząd czynny w godz.:
pn. 7:00-16:00
wt.- czw. 7:00-15:00
pt. 7.00-14.00
Nr konta bankowego:
PKO BP S.A. I Oddział w Zielonej Górze
93 1020 5402 0000 0902 0027 6626
 
 
więcej