Herb: Gmina Świdnica Logo: BIP Logo: Facebook

Kalendarz wydarzeńWybierz dzień z kalendarza

Lista wydarzeń w dniu:

Razem bezpieczniej w Gminie Świdnica

Gmina Świdnica pozyskała 29 000 zł dotacji celowej na realizację projektu w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024”. Dotacja na gminny projekt „Razem bezpieczniej w Gminie Świdnica” została przekazana na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Gminą Świdnica.

Dokumentację projektowa remontu wnętrza dawnego zboru ewangelickiego w Letnicy

Gmina Świdnica pozyskała 30.000 zł na dokumentację projektową remontu wnętrza dawnego zboru ewangelickiego w Letnicy. Środki pochodzą z dotacji z budżetu Województwa Lubuskiego w roku 2023 na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa lubuskiego.

Sprzęt strażacki dla OSP Koźla

Gmina Świdnica otrzymała 27.444,00 zł dofinansowania z Samorządu Województwa Lubuskiego na zadania własne Gminy z zakresu ochrony przeciwpożarowej. W ramach dofinansowania do jednostki OSP Koźla trafił sprzęt strażacki: kamera termowizyjna oraz prądownica. Wartość zadania wyniosła 28.890,00 zł, wkład własny Gminy 1.446,00 zł.

Dokumentacja projektowa budowy szlaku rowerowego relacji Zielona Góra- Świdnica – III etap

Gmina Świdnica pozyskała 142.500,00 zł na zadanie pt. Dokumentacja projektowa budowy szlaku rowerowego relacji Zielona Góra- Świdnica – III etap. Pieniądze pochodzą z budżetu Urzędu Marszałkowskiego Woj. Lubuskiego w ramach otwartego konkursu na wsparcie w 2023 jednostek samorządu terytorialnego w zakresie zadań sprzyjających rozwojowi infrastruktury i mobilności rowerowej. Fundusze zostaną przeznaczone na przygotowanie dokumentacji dot. budowy ścieżki rowerowej o łącznej długości 4 km relacji Wilkanowo – Świdnica.
Pogoda

Gdzie jesteśmy?

Google Map

Kontakt - stopka

Gmina Świdnica

URZĄD GMINY ŚWIDNICA
 
ul Długa 38
66-008 Świdnica
+48 68 327 31 18
+48 68 327 31 15    
 fax: +48 68 327-31-27
 www.bip.swidnica.zgora.pl
Urząd czynny w godz.:
pn. 7:00-16:00
wt.- czw. 7:00-15:00
pt. 7.00-14.00
Nr konta bankowego:
PKO BP S.A. I Oddział w Zielonej Górze
93 1020 5402 0000 0902 0027 6626
 
 
więcej