Kalendarz wydarzeńWybierz dzień z kalendarza

Lista wydarzeń w dniu:

Aktualności

Nowe obowiązki rejestracyjne dla stowarzyszeń

  • 26-01-2022
Na organizacje pozarządowe nałożony został nowy obowiązek rejestrowy w związku z nowelizacją ustawy o praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. W związku z powyższym stowarzyszenia rejestrowe i fundacje wpisane do KRS obowiązane są do zgłoszenia  informacji o beneficjentach rzeczywistych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych w terminie do 31 stycznia 2022 roku.
W przypadku niedopełnienia obowiązku zgłoszenia lub aktualizacji informacji w terminie wskazanym w ustawie lub podania informacji niezgodnych ze stanem faktycznym, stowarzyszenie/fundacja podlega karze pieniężnej.
Zgłoszenia do Rejestru dokonuje osoba ustawowo uprawniona do reprezentacji stowarzyszenia. Zgłoszenia dokonuje się nieodpłatnie za pomocą środków komunikacji elektronicznej: https://www.gov.pl/web/finanse/centralny-rejestr-beneficjentow-rzeczywistych

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją