Kalendarz wydarzeńWybierz dzień z kalendarza

Lista wydarzeń w dniu:

UCZEŃ NIEPEŁNOSPRAWNY

Informacja w sprawie dowozu, dofinansowania oraz zwrotów kosztów

  • 18-09-2018
W związku z rozpoczynającym się 1 września 2020 r. rokiem szkolnym 2020/2021, prosimy rodziców i opiekunów prawnych dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie gminy Świdnica, uczęszczających do szkół i placówek opiekuńczych poza terenem gminy Świdnica o składanie wniosków dotyczących dowozu uczniów do szkół.
Wnioskować można o:
- organizację bezpłatnego dowozu ucznia pojazdem gminnym,
- zwrot kosztów dowozu środkami komunikacji publicznej (wymagana umowa z wójtem gminy),
- dofinansowanie kosztów dowozu ucznia własnym pojazdem (wymagana umowa z wójtem gminy).
 
Wniosek należy złożyć w Urzędzie Gminy Świdnica w terminie od 1 do 20 sierpnia 2020 r. W uzasadnionych przypadkach wniosek może być złożony po upływie określonego terminu.
 
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Świdnica, ul. Długa 38, 66-008 Świdnica  lub pod numerem telefonu: (68) 327 31 15.
 
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki