Kalendarz wydarzeńWybierz dzień z kalendarza

Lista wydarzeń w dniu:

NABORY DO PLACÓWEK EDUKACYJNYCH

Rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz klas I w szkołach podstawowych na rok szkolny 2021/2022

  • 27-01-2021
Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest w formie papierowej w terminach określonych w harmonogramie czynności w postepowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, przedszkola publicznego oraz do klas pierwszych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2021/2022 dla których Gmina Świdnica jest organem prowadzącym:
 
Wnioski o przyjęcie do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Świdnica, można składać do wybranych przedszkoli/szkół, które prowadzą postępowanie rekrutacyjne dla dzieci w określonym wieku. Dokumenty dotyczące naboru znajdują się na stronie internetowej placówek oświatowych:
  • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Świdnicy
ul. Ogrodowa 36
66-008 Świdnica
  • Szkoła Podstawowa w Słonem
ul. Szkolna 1, Słone
66-008 Świdnica
 
- Uchwała w sprawie określenia kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Świdnica 
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki