Kalendarz wydarzeńWybierz dzień z kalendarza

Lista wydarzeń w dniu:

GMINNY OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

GMINNY OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

  • 31-10-2018
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Świdnicy powstał 1 stycznia 2017 roku aby realizować zadania w zakresie sportu, rekreacji i turystyki. Do zadań Gminnego Ośrodka należą w szczególności:
  • upowszechnianie kultury fizycznej, sportu, rekreacji i turystyki
  • utrzymywanie i rozwijanie bazy sportowo- rekreacyjnej
  • prowadzenie działalności promocyjnej
  • zarządzanie i gospodarowanie posiadanym mieniem
  • dowożenie uczniów do szkół z terenu Gminy Świdnica.
Do Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Świdnicy należą:
 
Pracownicy Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Świdnicy
Dyrektor GOSiR – JAN DOLIŃSKI
Główna księgowa – Iwona Urbańska
Inspektor ds. administracyjnych  – Daria Strzelec
Obsługa hali – Anna Fiedurek
Obsługa hali – Alicja Skoczylas
Obsługa hali – Agnieszka Pankiewicz
Konserwator – Jarosław Korotusz
Kierowca autobusu – Tadeusz Dziaduszek
Kierowca autobusu – Grzegorz Dziaduszek
Kierowca autobusu – Marcin Partyka
Kierowca autobusu – Jan Januszewski
Kierowca – Marcin Wlazły
Opiekun przewozów – Anna Gembara
Opiekun przewozów – Ewa Zając
Opiekun przewozów – Marta Łotocka
Opiekun przewozów – Małgorzata Waśkowicz
Opiekun przewozów – Katarzyna Bareła

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją