Kalendarz wydarzeńWybierz dzień z kalendarza

Lista wydarzeń w dniu:

MONITORING POWIETRZA

Raporty ze wskazań czujników jakości powietrza

  • 19-03-2020
Poniżej prezentujemy raporty miesięczne ze wskazań czujników jakości powietrza zamontowanych przez Gminę, za luty 2020r. Na wykresie wskazana została średniodobowa (kolor czerwony) i średnioroczna (kolor niebieski) norma wskaźnika zanieczyszczenia powietrza – linia pozioma, której przekroczenie wskazuje na podwyższony poziom zanieczyszczenia powietrza. Z wykresu wynika, że tam gdzie wykres osiąga najwyższe wartości, powietrze tego dnia było najgorszej jakości.
Każdego miesiąca będziemy dla Państwa raportować jakość naszego powietrza, żeby docelowo móc porównywać odczyty na przestrzeni kilku lat. Osoby zainteresowane systematycznym śledzeniem zanieczyszczenia powietrza sugerujemy zainstalowanie aplikacji „Kanarek” - polskiej aplikacji do sprawdzania jakości powietrza w polskich miastach.
 
 
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją