Kalendarz wydarzeńWybierz dzień z kalendarza

Lista wydarzeń w dniu:

MONITORING POWIETRZA

Monitoring powietrza

  • 25-01-2019
Na budynku urzędu gminy zamontowano czujnik mierzący stężenie pyłu zawieszonego o wielkości cząstek 2,5 i 10 mikrometrów.  – docelowo na terenie miejscowości Świdnica będą dwa takie czujniki.
Wyniki pomiarów tego czujnika określają jakość powietrza w danej chwili. Obrazują stężenie zanieczyszczeń spowodowanych tzw. niską emisją. Stężenie pyłów można na bieżąco śledzić na stronie www.panel.syngeos.pl.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją