Kalendarz wydarzeń



Wybierz dzień z kalendarza

Lista wydarzeń w dniu:

SEKRETARZ GMINY

Sekretarz Gminy Świdnica

  • 17-07-2019
Anna Kościukiewicz
 
Ur. w 1976 r w Kożuchowie.
W 2002 r ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Zielonogórskim na kierunku zarządzanie i marketing w zakresie zarządzania strategicznego i finansów. Dodatkowo ukończone studia podyplomowe w specjalności: Rachunkowość – 2006 r. - Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy – 2008 r. – Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim;  Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych  - 2020 r. – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.
Z samorządem związana od marca 2016 r., kiedy to rozpoczęła pracę w Urzędzie Gminy Świdnica na stanowisku inspektora ds. kadr, od 1.06.2017 r. – Kierownik Referatu Ogólnego,  a od 12.01.2021 r. – Sekretarz Gminy.  Dodatkowo pełni funkcję Sołtysa w Sołectwie Radwanów (gm. Kożuchów) oraz Przewodniczącej Koła Gospodyń Wiejskich.
Wcześniej przez ponad 18 lat związana z sektorem prywatnym, zajmowała stanowiska Specjalisty ds. finansowo-kadrowych, Kierownika  Działu Finansowo-Kadrowego, Z-cy Dyrektora ds. Finansowo-Kadrowych oraz realizacji projektów unijnych.
Prywatnie szczęśliwa żona Krzysztofa i mama Huberta. Domatorka, miłośniczka ogrodu, kwiatów, zaczytana w literaturze pięknej, zasłuchana w poezji śpiewanej i piosence poetyckiej.  

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją