Kalendarz wydarzeńWybierz dzień z kalendarza

Lista wydarzeń w dniu:

REFERAT PROMOCJI, SPORTU I REKREACJI

REFERAT PROMOCJI, SPORTU I REKREACJI

  • 09-07-2019
Tel. 68 327 31 15, wew. 144
Sprawy:
- kontakt z mediami
- prowadzenie portalu internetowego oraz profilu facebookowego gminy       
- przygotowywanie wydawnictw- 
- realizacja wniosków o wydanie karty „Gmina jak rodzina”.
- współpraca z działającymi na terenie gminy organizacjami pozarządowymi
- przyjmowanie wniosków o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej oraz wydawanie decyzji i zezwoleń na ich przeprowadzenie

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją