Kalendarz wydarzeńWybierz dzień z kalendarza

Lista wydarzeń w dniu:

PROJEKT "ZDALNA SZKOŁA"

Projekt "Zdalna Szkoła"

  • 30-04-2020
W kwietniu 2020 r. Gmina Świdnica otrzymała środki finansowe na zakup sprzętu komputerowego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. W związku z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem - zamknięto placówki oświatowe na wiele tygodni, co wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych – nauczanie zdalne. Niestety wielu uczniów nie posiada sprzętu, na którym może realizować podstawy programowe.
 
Gmina złożyła wniosek na kwotę 59.999,87 zł. 60 tys. zł to była maksymalna kwota dla Gminy Świdnica wyliczona proporcjonalnie do ilości uczniów w szkołach znajdujących się na terenie gminy Świdnica. Laptopy trafiły do uczniów szkół podstawowych, którzy do tej pory nie mieli w domu sprzętu komputerowego, przez co zdalna nauka była niemożliwa oraz uczniów z rodzin wielodzietnych, w których większa liczba rodzeństwa korzysta z 1 komputera. Szkoła Podstawowa w Słonem otrzymała 12 laptopów zaś Zespół Szkolno-Przedszkolny w Świdnicy - 11 laptopów. W ramach realizacji programu zakupiono również myszki do laptopów, pendrive i podkładki pod mysz.
 
Więcej informacji dotyczących projektu na stronie: https://cppc.gov.pl/zdalna-szkola
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją