Kalendarz wydarzeńWybierz dzień z kalendarza

Lista wydarzeń w dniu:

PROJEKT "ZDALNA SZKOŁA +"

ZDALNA SZKOŁA +

  • 18-06-2020
Już po raz drugi Gmina Świdnica pozyskała środki na zakup laptopów umożliwiających uczniom szkół podstawowych realizację nauki zdalnej. Dzięki uczestnictwu w projekcie „Zdalna Szkoła+" w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – Gmina Świdnica pozyskała na ten cel 44.992 zł.  Maksymalna kwota, o którą mogła wnioskować Gmina Świdnica to 45.000 zł. Została ona wyliczona na podstawie liczby rodzin wielodzietnych mieszkających na terenie gminy i korzystających z gminnego wsparcia. Zakupiony sprzęt 15 czerwca został przekazany szkołom, które rozdysponują otrzymaną pomoc dydaktyczną wśród najbardziej potrzebujących uczniów z rodzin wielodzietnych. Szkoła Podstawowa w Słonem otrzymała 4 laptopy, zaś Zespół Szkolno-Przedszkolny w Świdnicy otrzymał 12 laptopów. W ramach realizacji programu zakupiono również myszki do laptopów oraz karty sieciowe
 
Więcej informacji dotyczących projektu na stronie: https://cppc.gov.pl/zdalna-szkola-2
 
                  

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją