Kalendarz wydarzeńWybierz dzień z kalendarza

Lista wydarzeń w dniu:

ŻŁOBEK GMINNY

Gmina Świdnica wspiera maluchy!

  • 23-02-2022
Projekt Gminy Świdnica  pn. „Gmina Świdnica wspiera maluchy !” 
 
Celem projektu jest wzrost dostępności miejsc świadczenia usług opieki nad dziećmi do lat 3 oraz umożliwienie godzenia życia zawodowego 20 osób z Gminy Świdnica. Cel zostanie osiągnięty poprzez utworzenie 20 miejsc opieki w nowopowstałym żłobku na terenie Gminy Świdnica oraz objęcie opieką 20 dzieci w wieku do 3 lat.  Projekt jest realizowany w okresie 01.10.2021 – 30.06.2023 roku na terenie gminy Świdnica (województwo lubuskie). Planowany termin rozpoczęcia opieki przez Żłobek: maj-czerwiec  2022 r.
 
Projekt ułatwi powrót do pracy osobom bezrobotnym i biernym zawodowo wyłączonym z rynku pracy z powodu opieki nad dziećmi do lat 3 oraz umożliwi powrót do na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem / wychowaniem dziecka lub utrzymanie  zatrudnienia osobom pracującym.
 
Formularze rekrutacyjne można pobrać ze strony Biuletynu Informacji Publicznej Gminnego Żłobka w Świdnicy https://bip.wrota.lubuskie.pl/zlobek_swidnica/10001/Rekrutacja/  (w zakładce Rekrutacja) l
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją