Kalendarz wydarzeńWybierz dzień z kalendarza

Lista wydarzeń w dniu:

ŻŁOBEK GMINNY

Rekrutacja do Gminnego Żłobka w Świdnicy na rok szkolny 2023/2024

  • 14-02-2023
Szanowni Rodzice!
Rekrutacja do Gminnego Żłobka w Świdnicy na rok szkolny 2023/2024 zostanie uruchomiona 1 marca 2023 r. i trwać będzie do 31 marca 2023 r. Wszystkie niezbędne dokumenty udostępnione będą na stronie 
 
 Szczegółowy harmonogram naboru: 
-  terminy składania deklaracji kontynuacji pobytu dziecka w żłobku (dla rodziców dzieci już uczęszczających do żłobka),
-  terminy składania wniosków o przyjęcie do żłobka (dla rodziców dzieci, które nie uczęszczają do placówki),
-  terminy prac komisji rekrutacyjnych,
-  termin ogłoszenia wyników rekrutacji do żłobków,
-  terminy składania potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do placówki.
 
Harmonogram rekrutacji do Gminnego Żłobka w Świdnicy na rok szkolny 2023-2024 
1. 13.02.2023 r. – 24.02.2023 r.               Składanie deklaracji kontynuacji pobytu w żłobku.
 
2. 01.03.2023 r. – 31.03.2023 r.               Składanie wniosków o przyjęcie do żłobka.
 
3. 03.04.2023 r. - 07.04.2023 r.                Prace komisji rekrutacyjnych.
 
4. 12.04.2023 r.                                           Wyniki rekrutacji do żłobków
                                                                        - lista zakwalifikowanych,
                                                                        - lista niezakwalifikowanych. 
5. do 28.04.2023 r.                                       Potwierdzenie woli przyjęcia.
                                                                     Podpisywanie umów z rodzicami.
  
UWAGA!
Kontynuacja pobytu w dotychczasowym żłobku odbywa się na podstawie złożonej przez Państwa deklaracji dotyczącej chęci kontynuacji pobytu dziecka w żłobku w roku szkolnym 2023/2024.
 
1. Deklarację należy przekazać do Gminnego Żłobka w Świdnicy. W terminie od 13 lutego 2023 r. do 24 lutego 2023 r. w Gminnym Żłobku w Świdnicy, do którego uczęszcza Państwa dziecko.
2. Deklaracje złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Niezłożenie deklaracji w wyznaczonym  terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w dotychczasowym żłobku.
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją