Kalendarz wydarzeńWybierz dzień z kalendarza

Lista wydarzeń w dniu:

WNIOSKI DLA OSÓB Z UKRAINY

300 zł dla obywatela Ukrainy

  • 17-03-2022
Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę przysługuje Obywatelowi Ukrainy, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa i który został wpisany do rejestru PESEL. Świadczenie jest przeznaczone na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.
 
Wniosek należy złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świdnicy, ul. Długa 85/1 w godzinach pracy ośrodka: w  poniedziałki 7.00-16.00, wtorek- czwartek 7.00 – 15.00,  piątki 7.00-14.00. Przy składaniu wniosku należy okazać dokument potwierdzający przejście granicy Polski od dnia 24 lutego 2022r. WNIOSKI NALEŻY ZŁOŻYĆ NA WZORZE W JĘZYKU POLSKIM.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki