Kalendarz wydarzeńWybierz dzień z kalendarza

Lista wydarzeń w dniu:

REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Rejestracja działalności gospodarczej

  • 26-10-2023
Obecnie osoby fizyczne chcący prowadzić własną działalność gospodarczą rejestruję się w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej  w skrócie CEIDG, prowadzonej przez Ministra Przedsiębiorczości i Techmologii. Z dniem 31 grudnia 2011 r. nastąpiło przeniesienie z zasobów gminnych Ewidencji Działalności Gospodarczej, do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w skrócie CEIDG. Z dniem przeniesienia ewidencji Wójt Gminy Świdnica przestał być organem ewidencyjnym dla przedsiębiorcy, którego wpis przeniesiono.
 
Procedura rejestracji działalności gospodarczej została opisana szczegółowo na stronie CEIDG.
 
 
Rejestracja  działalności gospodarczej w Urzędzie Gminy Świdnica
Anita Nowak, Kierownik Referatu Ogólnego, pok. 1
tel.  68 327-31-15 wew. 135
e-mail: a.nowak@swidnica.zgora.pl 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją