Kalendarz wydarzeńWybierz dzień z kalendarza

Lista wydarzeń w dniu:

PROGRAM INWESTYCYJNY "LUBUSKA BAZA SPORTOWA"

Program inwestycyjny pn. „Lubuska Baza Sportowa”

  • 27-10-2023
Celem Programu jest stworzenie warunków sprzyjających rozwojowi regionalnej infrastruktury sportowej w województwie lubuskim poprzez wsparcie realizacji zadań inwestycyjnych, na terenie województwa lubuskiego, w ramach współdziałania z jednostek samorządu terytorialnego (JST) oraz z organizacjami pozarządowymi (NGO) w rozumieniu art. 3 ust. 2 oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 
W ramach Programu realizowane mogą być zadania inwestycyjne polegające na budowie, przebudowie lub modernizacji, zadań podzielonych na grupy:
1) grupa I obejmująca:
a) hale sportowe lub sale gimnastyczne,
b) kryte oraz odkryte pływalnie.
2) grupa II obejmująca:
a) boiska, w tym również boiska wielofunkcyjne,
b) korty tenisowe,
c) kompleksy, obiekty i urządzenia lekkoatletyczne,
d) przyszkolne obiekty sportowe,
e) przystanie kajakowe, wioślarskie, żeglarskie,
f) strzelnice sportowe, tory łucznicze,
g) obiekty dla sportów jeździeckich,
h) skateparki,
i) pumptrucki,
j) zaplecze szatniowo-sanitarnego dla ww. obiektów.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją