Herb: Gmina Świdnica Logo: BIP Logo: Facebook

Kalendarz wydarzeńWybierz dzień z kalendarza

Lista wydarzeń w dniu:

Rewitalizacja parku przy Zborze Poewangelickim w ramach zadania „Odnowa i uatrakcyjnienie parku przy Zborze Poewangelickim w Letnicy – Etap I”

Źródła finansowania projektu: LGD „Między Odrą a Bobrem” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 sfinansowany z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Okres realizacji: 2021-2022
Całkowita wartość projektu (PLN): 608 670,00 zł
Kwota dofinansowania (PLN): 127 247,00 zł
Stan realizacji: Zadanie zakończone 
 
Rewitalizacja parku była swoistą kontynuacją już zrealizowanego projektu dofinansowanego ze środków PROW 2007-2013 i miała duże znaczenie dla społeczności lokalnej wsi i gminy. Przywrócenie parkowi dawnej świetności poprzez odtworzenie swobodnych ścieżek parkowych, wyposażenie terenu w ławki parkowe, kosze na śmieci, dekoracyjne elementy małej architektury typu trejaże i latarnie parkowe,
w tym sprzyjającej bytowaniu owadów i ptaków, odtwórcze nasadzenie historycznej zieleni ozdobnej przyczyniło się do pełnego wykorzystania istniejącego potencjału, a zachowanie zabytkowego charakteru parku upowszechni jego wartość historyczną.