Herb: Gmina Świdnica Logo: BIP Logo: Facebook

Kalendarz wydarzeńWybierz dzień z kalendarza

Lista wydarzeń w dniu:

Aktualności

II oraz III stopień zagrożenia pożarowego.

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Szczecinie informuje:
????od 19.04.2022 r., na terenach leśnych woj. lubuskiego obowiązuje II (średni) oraz III ( najwyższy) stopień zagrożenia pożarowego.
????Apeluje się o zachowanie szczególnej ostrożności podczas przebywania na terenach leśnych.
????W przypadku zauważenia pożaru należy niezwłocznie skontaktować się z nr alarmowym Państwowej Straży Pożarnej 9️⃣9️⃣8️⃣ lub z nr alarmowym 1️⃣1️⃣2️⃣.
????Komunikat o zagrożeniu obowiązuje do 13:59 dnia 20 kwietnia br.

Podpisanie umowy w ramach programu „Granty PPGR”

Gmina Świdnica podpisała umowę ze Skarbem Państwa, w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa, dotyczącą powierzenia grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, dotycząca realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR”.
 
W ramach projektu Gmina Świdnica dokona zakupu sprzętu komputerowego z niezbędnym oprogramowaniem dla dzieci i wnuków byłych pracowników PGR.
 
Całkowita kwota przyznanego grantu to 136 525,00 zł.
 
W związku z przeprowadzoną weryfikacją wniosków, 39 z nich zostało zweryfikowanych pozytywnie, 4 wnioski nie spełniły wymagań wskazanych w projekcie. Sprzęt zostanie zakupiony w wysokości proporcjonalnej do liczby zakwalifikowanych wniosków.    
 
Po uzyskaniu dofinansowania Gmina Świdnica rozpocznie procedurę dotyczącą zakupu sprzętu komputerowego, po czym poinformuje osoby zakwalifikowane do projektu o miejscu i terminie podpisania umowy oraz przekazania sprzętu.
 

Kwalifikacja wojskowa dla mężczyzn zameldowanych na terenie Gminy Świdnica

Kwalifikacja wojskowa dla mężczyzn zameldowanych na terenie Gminy Świdnica odbędzie się w dniach 25-26 maja, natomiast dla kobiet 1 czerwca w Medycznym Studium Zawodowym w Zielonej Górze. Szczegóły poniżej.
 
Kwalifikacja wojskowa dla mężczyzn zameldowanych na terenie Gminy Świdnica

Nagroda Kulturalna i Sportowa Gminy Świdnica

Do końca kwietnia br. w urzędzie gminy można składać wnioski o przyznanie Nagrody Kulturalnej oraz Nagrody Sportowej Gminy Świdnica.
Pierwsza z nich przyznawana jest za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury i jej upowszechniania oraz twórczości artystycznej.
Nagrodę Sportową przyznaje się za szczególne osiągnięcia w dziedzinie sportu i kultury fizycznej oraz ich upowszechniania.
Nagrody mogą zostać przyznane indywidualnie lub zespołowo.
Więcej informacji

Życzenia Wielkanocne

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

Stowarzyszenie "Ex Dono" złożyło ofertę na realizację zadania publicznego w trybie uproszczonym. Oferta dostępna jest na BIP Urzędu Gminy Świdnica

Zielone pojemniki na odpady szklane

Dział Gospodarowania Odpadami (DGO) uprzejmie informuje mieszkańców sołectwa Świdnica oraz Łochowa, że w piątek, dnia 15-04-2022, firma B+C EcoEnergia rozpoczyna podstawianie zielonych pojemników na odpady szklane.
 

Przedświątecznie w Domu Seniora

W Domu Seniora trwają przygotowania do Świąt Wielkanocnych. Seniorzy przygotowali ozdoby świąteczne takie jak kartki, zajączki, palmy wielkanocne i piękne wianki z siana do przystrojenia swoich domów. Wszystkim mieszkańcom Gminy Seniorzy życzą radosnych i pogodnych Świąt.
 
Przedświątecznie w Domu Seniora
Przedświątecznie w Domu Seniora
Przedświątecznie w Domu Seniora

Komunikat ZUK

Zakład Usług Komunalnych informuje o awarii linii telefonicznej. Nie działa główny nr 068 327-37-18. Proszę dzwonić pod nr 068 327-37-04.

Spotkanie konsultacyjne

Prezes Stowarzyszenia Lubuskie Trójmiasto zaprasza na spotkanie konsultacyjne w procesie przygotowania Diagnozy strategicznej do Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Zielonogórsko – Nowosolskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZNOF)
zaproszenie na konsultacje
zaproszenie na konsultacje
Pogoda

Gdzie jesteśmy?

Google Map